Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 16


# Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma 2019-2022

_______________________________________________________________________________

 

Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman 2019-2022 voimassaolon pidentäminen 30.6.2023 saakka

 

_______________________________________________________________________________

 

 

SivHyltk 29.11.2022 § 75 

 

 

 

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen p. 050 3892 110

 

Kotoutumislain (Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386) mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotouttamisohjelma. Ohjelmassa on otettava huomioon kaikki kunnan alueella asuvat maahan muuttaneet oleskelun perusteesta riippumatta. Ohjelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.

 

Etelä-Kymenlaakson kunnat ovat tehneet yhteisen kotouttamisohjelman vuodesta 2013. Lakisääteinen kotouttamisohjelma on nimeltään Etelä-Kymenlaakson seudullinen kotouttamisohjelma.

 

Etelä-Kymenlaakson seudullinen kotouttamisohjelma 2019-2022 on voimassa vuoden 2022 loppuun.  Uusi Etelä-Kymenlaakson seudullinen kotouttamisohjelma on valmisteilla Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kuntien sekä laajan yhteistyökumppaneiden verkoston kanssa.

 

Etelä-Kymenlaakson seudullinen kotouttamisohjelma liittyy kuntien voimassa oleviin kaupunki- ja kuntastrategioihin ja osallisuussuunnitelmiin ja eri toimialueiden omiin ohjelmiin, Kymenlaakson alueelliseen hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan 2020-2025, Kaakkois-Suomen maahanmuuttostrategiaan ja Kymenlaakson työllisyysohjelmaan.

 

Uuden seudullisen kotouttamisohjelman valmistelussa otetaan huomioon nykyiseen kotoutumislakiin ja ulkomaalaislakiin tulevat muutokset vuonna 2023 ja vuonna 2025 tuleva kotoutumislain kokonaisuudistus.

 

 

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen

 

Päätösehdotus Lautakunta esittää Virolahden ja Miehikkälän kunnanhallituksille ja kunnanvaltuustoille, että Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman 2019-2022 voimassaoloa pidennetään 30.6.2023 saakka, kunnes uusi seudullinen kotouttamisohjelma on valmistunut.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KhVi 16.01.2023 § 216  

30/04.03.02/2022  

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman 2019-2022 voimassaolo pidennetään 30.6.2023 saakka, kunnes uusi seudullinen kotouttamisohjelma on valmistunut.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.