Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 17_______________________________________________________________________________

 

Kymenlaakson alueellisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2022 sekä Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman raportti 2022

 

_______________________________________________________________________________

 

 

SivHyltk 29.11.2022 § 73 

 

 

 

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen p. 050 389 2110

 

Kuntalain (410/2015/1 §) ja terveydenhuoltolain (1326/2010/12 §,

36 §) mukaan kunnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia. Niiden on raportoitava valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä

toteutetuista toimenpiteistä ja valmisteltava vähintään kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus. Laissa määritellyt terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen alueelliset hyvinvointistrategiat

ja -suunnitelmat on valmisteltava yhteistyössä kuntayhtymän ja kuntien kanssa.

 

Kymsote on koordinoinut alueellista hyte- ja hyvinvointikertomustyötä kesäkuusta 2019 alkaen kuntajohtajien päätöksellä. Kymenlaakson ensimmäinen alueellinen hyvinvointikertomus sekä Ikääntyneen

väestön hyvinvointisuunnitelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä Kymenlaakson kuntien (Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää,

Virolahti), Kymsoten ja järjestöjen kanssa.

 

Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja -suunnitelma

2020-2025 on hyväksytty Kymsoten yhtymävaltuustossa

27.11.2020. Kymenlaakson alueellinen ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2021-2025 on hyväksytty yhtymävaltuustossa 17.12.2021.

 

Hyvinvointikertomus 2020 ja -suunnitelma 2020-2025 sekä Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2021-2025 ovat strategisia

asiakirjoja, joiden avulla saadaan tiedolla johtamisen sekä päätöksenteon tueksi kokonaiskuva maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden

edistämisen tilasta. Suunnitelmien yhteiset painopisteet perustuvat

väestön terveysseurantatietoihin sekä asiantuntijatietoon.

Suunnitelmaosaa täydennetään vuosittain kuntien, kuntayhtymän ja järjestöjen strategioiden mukaisilla painotuksilla ja toimenpiteillä. Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman toteutuneista toimenpiteistä

raportoidaan osana alueellisen hyvinvointikertomuksen raporttia vuosittain talous- ja toimintasuunnittelun yhteydessä.

 

Kymenlaakson alueelliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen

strategiset painopisteet:

 

Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus

1) elää päihteetöntä elämää ja saada tukea siihen

2) terveellisiin elintapoihin ja hyvään mielenterveyteen

3) elää turvallista arkea terveellisessä ympäristössä

4) merkitykselliseen elämään

 

Kymenlaakson alueelliset ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman strategiset painopisteet:

 

Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus

1) merkitykselliseen elämään

2) elää päihteetöntä elämää ja saada tukea siihen

3) terveellisiin elintapoihin ja hyvään mielenterveyteen

4) elää turvallista arkea terveellisessä ympäristössä

 

Vuosiraportissa 2022 arvioidaan alueelliselle hyte-työlle asetettujen

välitavoitteiden toteutumista (syksy 2021- syksy 2022). Raporttia täydentävät Kuntakortit kaikista alueen kunnista ja Alueellisen ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman Kymsoten sekä kuntien raportit toimenpiteiden toteutumisesta. Raportin liitteenä on Kymenlaakson alueellisten hyte-painopisteiden mukaisten valittujen seurantaindikaattoreiden tiedot kunnittain, koko maan tasoon verrattuna sekä vertailumaakunnittain (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala,

Pohjois-Savo), siltä osin kuin uusinta tietoa on ollut saatavilla. Raportin koonnin tueksi on lisäksi kuultu kuntalaisia hyte-työn toteutumisesta (Kysely: Prototyypit Online-yhteisö 2022) sekä vanhusneuvostoja ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman valmistelussa.

 

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelmien painopisteiden mukaiset

tavoitteet ohjaavat väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä

poikkihallinnollisena ja monialaisena yhteistyönä. Tavoitteet ja toimenpiteet tukevat myös osaltaan hallitusohjelman täytäntöönpanoa

- siirtymistä raskaista ja kalliimmista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön. Näillä toimilla hillitään inhimillisten sekä taloudellisten kustannusten kasvua. Myönteisen kehityksen aikaansaaminen

edellyttää määrätietoista työtä kaikilla kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavilla osa-alueilla. Alueellinen työ jatkuu myös Kymenlaakson hyvinvointialueella painopisteiden mukaisten hyte -yhteistyöverkostojen järjestäytymisellä ja toiminnan suuntaamisella yhteisten hyvinvointitavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Hyvinvointialueen HYTE-lautakunta käsittelee 1.12.2022 kokouksessaan alueellisen vuoden 2020 hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman päivittämistä. Kaakon kaksikon HYTE-työryhmä käsittelee suunnitelmaa 13.1.2023 kokouksessaan ja asettaa vuoden 2023 paikalliset tavoitteet.

 

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen

 

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee raportit tiedoksi ja lähettää ne edelleen tiedoksi Virolahden ja Miehikkälän kunnanhallituksille ja -valtuustoille.

 

Päätös Lautakunta merkitsi raportit tiedoksi ja lähettää ne edelleen tiedoksi Virolahden ja Miehikkälän kunnanhallituksille ja -valtuustoille.

 

 

KhVi 16.01.2023 § 217  

7/12.06.00/2022  

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee raportit tiedoksi ja lähettää ne edelleen tiedoksi Virolahden kunnanvaltuustolle.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.