Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 7_______________________________________________________________________________

 

Henkilövalinnat Kymenlaakson Sähkö Oy:n vuoden 2023 yhtiökokouksessa

 

KhVi 16.01.2023 § 207  

92/00.06.01/2022  

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallinnon jäsenten valinnat käsitellään var-sinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2023 Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Yhtiökokous pidetään arviolta viikolla 15. Virolahtea pyydetään nimeään yhtiökokousedustaja sekä ehdokas Kymenlaakson Sähkön hallitukseen vuoden 2024 yhtiökokoukseen asti.

 

Hallitus
Hallituksen jäsenten toimikausien pituuksissa pyritään vähintään kahden (2) vuoden jaksoihin. Hallituksen jäsenet päivitettiin vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kiertävä hallituspaikka on kuluvalla kaksivuotiskaudella 2022-2024 Virolahdella. Virolahtea hallituksessa edustaa kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli, joka on jättänyt eroilmoituksensa kunnanjohtajan tehtävään joulukuussa 2022. Pullin työtehtävät päättyvät helmikuussa 2023.

 

Osakassopimuksen mukaan kukin sopimusosapuoli huolehtii ja vastaa siitä, että hallitukseen nimettävät henkilöt omaavat kokemusta monipuo-lisista ja vaativista tehtävistä hallinnossa, taloudessa tai yritystoiminnassa.

 

Yleiset edellytykset valinnalle
Sama henkilö ei osakeyhtiölain mukaan voi olla sekä hallituksen että hallintoneuvoston jäsen.

 

KSOY:n yhtiöjärjestyksen 6. pykälän mukaan yhtiön hallituksen tai hal-lintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt kuusi-kymmentäviisi (65) vuotta.

 

Osakassopimuksen mukaan osakkeenomistajat sitoutuvat olemaan ni-mittämättä yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi henkilöä, joka on KSOY:n tai sen konserniin kuuluvan tytäryhtiön kilpailijoiksi kat-sottavien yhteisöjen palveluksessa tai toimivat tällaisten yhteisöjen toi-mielimissä.

 

Sama henkilö voidaan valita hallintoneuvostoon tai hallitukseen myös uudelleen, mikäli yleiset valintaedellytykset muuten täyttyvät.

 

Esittelijä Hallintojohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä yhtiökokousedustajan Kymenlaakson Sähkön kevään 2023 yhtiökokoukseen ja kunnan ehdokkaan Kymenlaakson Sähkön hallitukseen vuoden 2024 yhtiökokoukseen asti.

 

Asian käsittely Merkitään, että kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli oli poistuneena kokoustilasta, eikä osallistunut asian käsittelyyn. Pöytäkirjaa piti hallintojohtaja Otto Koskela.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti nimetä yhtiökokousedustajaksi Vappu Kuokan ja Virolahden hallitusehdokkaaksi hallintojohtaja Otto Koskelan.