Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 1


_______________________________________________________________________________

 

Kunnanjohtajan irtisanoutuminen

 

______________________________________________________________________________

KhVi 16.01.2023 § 205 

 

Valmistelija Kunnanhallituksen puheenjohtaja Vappu Kuokka p. 040 5311 350

 

Kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan valinnasta (hallintosääntö 43 §). Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta tulee saattaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon (hallintosääntö 54 §).

 

Kunnanjohtajan johtajasopimuksessa on sovittu, että irtisanomisaika on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 40 §:n mukainen. 19.12.2022 voimassa olleessa laissa kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) ja sen 40 §:ssä todetaan, että viranhaltijan irtosanomisaika on kaksi (2) kuukautta, kun viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle. Lisäksi pykälässä sanotaaan, että irtisanomisaika alkaa tiedoksi saannista.

 

Kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli on toimittanut 19.12.2022 irtisanomisilmoituksen Virolahden kunnanjohtajan virasta kunnanvaltuustolle siten, että viimeinen virkasuhdepäivä on 20.2.2023.

 

Muutosvaihe edellyttää väliaikaisia tehtäväjärjestelyitä, kunnes uusi valittava kunnanjohtaja aloittaa tehtävässä.

 

Hallintosäännön 15 § mukaan kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen sijaisena toimii hallintojohtaja. Lisäksi kyseisessä kohdassa määrätään, että kunnanhallituksen päätöksellä voidaan tarvittaessa kunnanjohtajan sijaiseksi määrätä joku muu johtava viranhaltija.

 

Hallintosäännön 43 § mukaan kunnanjohtajan palkasta päättää kunnanhallitus.

 

 

Esittelijä Virolahden kunnan luottamuselimen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle:
1. Kunnanvaltuusto merkitsee kunnanjohtaja Veli-Matti Pullin eroilmoituksen tiedoksi ja myöntää eron siten, että viimeinen virkasuhdepäivä on 20.2.2023.
2. Kunnanvaltuusto määrää hallintojohtaja Otto Koskelan kokoaikaiseksi vt. kunnanjohtajaksi 21.2.2023 alkaen ja korkeintaan siihen asti kunnes uusi valittava kunnanjohtaja aloittaa virassa.

Lisäksi kunnanhallitus päättää:
3. Kunnanhallitus määrää varhaiskasvatusjohtaja Outi Silanderin 20.2.2023 asti kunnanjohtajan 2. sijaiseksi ja 21.2.2023 alkaen vt. kunnanjohtajan 1. sijaiseksi korkeintaan siihen asti kunnes uusi valittava kunnanjohtaja aloittaa virassa.

 

Asian käsittely Kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli ja hallintojohtaja Otto Koskela poistuivat klo 17:31 kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KvVi 30.01.2023 § 1  

88/01.01.01.01/2022  

 

 

Esittelijä Virolahden kunnan luottamuselimen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto myöntää Veli-Matti Pullille eron kunnanjohtajan virasta siten, että viimeinen virkasuhdepäivä on 20.2.2023.

Kunnanvaltuusto määrää hallintojohtaja Otto Koskelan kokoaikaiseksi vt. kunnanjohtajaksi 21.2.2023 alkaaen ja korkeintaan siihen asti kunnes uusi valittava kunnanjohtaja aloittaa virassa.

 

Asian käsittely Kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli ilmoitti olevansa esteellinen osallistumasta asian käsittelyyn ja siirtyi paikaltaan yleisölle tarkoitetuille istumapaikoille asian käsittelyn ajaksi klo 19:06-19:09.

 

 Valtuuston puheenjohtaja Sisko Ukkola-Paronen piti pöytäkirjaa asian käsittelyn ajan.

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.