Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.02.2023/Pykälä 31_______________________________________________________________________________

 

Lausunto Virolahden kunnanhallitukselle sivistys- ja hyvinvointilautakunnan 29.11.2022 § 77 päätökseen liittyen

 

_______________________________________________________________________________

 

 

SivHyltk 24.01.2023 § 7 

 

 

 

Valmistelija Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander, p. 040 5493 335

 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksestä (29.11.2022, § 77) on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Itä-Suomen hallinto-oikeus on toimittanut Virolahden kunnanhallitukselle valituksen johdosta lausunto- ja asiakirjapyynnön, jossa se pyytää Virolahden kunnanhallitusta:

 

1. Hankkimaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan lausunnon sekä antamaan halutessaan lisäksi oman lausuntonsa asiassa.

2. Vastaamaan valittajan esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausumaan esitetystä selvityksestä.

3. Toimittamaan kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat ja muu tarvittava selvitys, mukaan lukien

. selvitys valituksenalaisen päätöksen tiedoksiannosta valittajalle

. selvitys valittajan kuulemisesta

. sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätös 26.8.2022 valittajan virkasuhteen purkamisesta koeajalla.

 

Itä-Suomen hallinto-oikeuden kehotuksen mukaisesti on valmisteltu lausunto, jonka sivistys- ja hyvinvointilautakunta antaa Virolahden kunnanhallitukselle. Lausunto ja sen liitteet ovat tämän pykälän liitteinä ja ne salataan julkisuuslain 24 §:n perusteella.

 

 

Esittelijä Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander

 

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta antaa liitteen mukaisen lausunnon Virolahden kunnanhallitukselle.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että Auli Hyttinen ja Jesse Salmela poistuivat asian käsittelyn ajaksi ja pöytäkirjan pitäjänä toimi Outi Silander.

 

 

KhVi 06.02.2023 § 31  

6/00.02.03/2023  

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Virolahden kunnanhallitus yhtyy sivistys- ja hyvinvointilautakunnan lausuntoon ja toimittaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan asianosaista koskevan  päätöksen koejalla irtisanomisesta Itä-Suomen hallinto-oikeudelle

 

Asian käsittely Hallintojohtaja Otto Koskela oli poissa kokoustilasta koko käsittelyn ajan.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.