Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.02.2023/Pykälä 24_______________________________________________________________________________

 

Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2023

 

KhVi 06.02.2023 § 24  

94/02.03.01.00/2022  

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009), jäljempänä rahoituslaki, 50 §:n 1 momentin ja 57 §:n 3 momentin sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 §:n 1 momentin ja 17 §:n nojalla päättänyt myöntää kunnille valtionosuutta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille rahoitusta vuodeksi 2023 mainituissa laeissa tarkoitettuja käyttökustannuksia varten liitteenä olevan raportin (VOP6OS23) sarakkeen 01 mukaisesti.

 

Päätöksellä myönnetään valtionosuutta/rahoitusta rahoituslain 5 §:ssä tarkoitettuja koulutusmuotoja, kulttuurilaitoksia, liikuntatoimintaa ja nuorisotyötä varten.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa kunnille vuodeksi 2023 myönnetyn valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille vuodeksi 2023 myönnetyn rahoituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa esi- ja perusopetusta sekä ammatillista koulutusta lukuun ottamatta, varainhoitovuoden 2023 keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi vuoden 2023 loppuun mennessä rahoituslain 50 §:n 2 ja 3 momentin nojalla. Päätöksellä myönnettyä valtionosuutta/rahoitusta yksityiskohtaisesti avaavat laskelmat VOS ja CL (clearing) löytyvät saajittain Opetushallituksen sivuilta: https://vos.oph.fi/rap/.

 

Rahoituksen pohjatiedot vaikuttaisivat olevan Virolahden osalta oikein. Rahoituspäätös on noin 103 000 euroa talousarviotasoa enemmän.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyäksyä päätöksen (VN/34954/2022) opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionsouudesta sekä kuntayhtymille, rekiteröityneille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2023.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.