Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 43


 

Viranhaltijapäätökset Vi khall

 

KhVi 20.02.2023 § 43  

    

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli, p. 050 389 2100.

 

 

 Kuntalain 92 §:n perusteella kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

 Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on  tehtävä.

 

 Viranhaltijat ja kunnanhallituksen puheenjohtaja ovat hallintosäännön nojalla tehneet ajalla 2.2.2023 - 16.2.2023 seuraavat päätökset:

kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli §  6-8

  •                          Avustuspäätös 2 kpl
  •                          Henkilöstöasiat  1 kpl

 

 Yleishallinnon toimialalla ei ole kyseisellä ajanjaksolla tehty sellaisia vi­ran­hal­ti­ja­pää­tök­siä, joihin voitaisiin hakea muutosta kuntalain mukaan ja jo­hon liittyisi kun­nan jäsenen muutoksenhakuoikeus.

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus  

 Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei Kuntalain 92 §:n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti