Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.03.2023/Pykälä 47_______________________________________________________________________________

 

Virolahden kunnanjohtajan viran täyttäminen

 

KhVi 06.03.2023 § 47  

12/01.01.01.01/2023  

 

 

Valmistelija vs. kunnanjohtaja Outi Silander, p. 040 5493 335

 

 Virolahden kunnanjohtajan virka on ollut haettavana 17.2.2023 klo 23:59 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu 25.1.2023 kuntarekryssä, työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivuilla julkaistulla ilmoituksessa, eri lehdissä (Helsingin Sanomat, Kuntalehti, Kymen Sanomat, Kaakonkulma, Etelä-Saimaa ja Kouvolan Sanomat), Virolahden kunnan nettisivuilla ja intrassa. Lisäksi ilmoittamisessa on käytetty some-kanavia. Virolahden kunnanhallitus lisättynä valtuuston puheenjohtajistolla toimii haastattelutyöryhmänä ja vastaa rekrytoinnin eri vaiheista Kaakon kaksikon rekrytointiohjeen mukaisesti.

 

 Hakuilmoituksen mukaisesti: "Kelpoisuusvaatimuksena kunnanjohtajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Arvostamme hakijassa kunnallishallinnon  ja -talouden osaamista. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja johtamistaitoja sekä strategista kyvykkyyttä. Eduksi katsotaan myös hyvät verkostot sekä elinkeinoelämän tuntemus. Virkaan valitun on ennen virkavaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa."

 

 Määräaikaan mennessä virkaa haki yhteensä 12 hakijaa. Rekrytointia valmisteleva työryhmä on käsitellyt kaikki saapuneet hakemukset 20.2.2023 ja päättänyt kutsua haastatteluun kolme (3) hakijaa: diplomi-insinööri Jarmo Juhani Otto Härkösen, kauppatieteiden maisteri, ekonomi Timo Kiviahon ja kauppatieteiden maisteri Otto Koskelan. Haastattelut on pidetty 2.3.2023.

 

 Timo Kiviaho perui haastatteluun tulonsa 1.3.2023.

 

 

Esittelijä Virolahden kunnan luottamuselimen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus 1) Haastattelutyöryhmä esittää Virolahden kunnanhallitukselle, että Virolahden kunnanjohtajan virkaan valitaan kauppatieteiden maisteri Otto Koskela.
2) Kunnanhallitus esittää, että Virolahden kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan virkaan kauppatieteiden maisteri Otto Koskelan.

Koskela täyttää viran muodolliset kelpoisuusehdot ja omaa kokemusta kunnallishallinnosta. Koskelan valintaa puoltavat hänen koulutustaustansa, kokemuksensa sekä Virolahden ja seutukunnan tuntemus. Haastattelussa esiin nousseet hyvät vuorovaikutustaidot ja verkostot puoltavat hänen valintaansa.

 

Asian käsittely Vt. kunnanjohtaja Otto Koskela ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti Outi Silander.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.