Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.03.2023/Pykälä 52_______________________________________________________________________________

 

Kaavoituskatsaus 2023, Virolahti

 

Kuteltk 22.02.2023 § 16

_________________________________________________________________________

 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.

 

 Liitteenä 4 on Virolahden kaavoituskatsaus.

 

 Lain tarkoittama tarkoituksen kannalta sopiva tapa tiedottaa on kuuluttaa ilmoituslehdessä sekä asettaa kaavoituskatsaukset kuntien internetsivuille. Kaavoituskatsaukset olisivat internetsivuilla, kunnes uudet kaavoituskatsaukset korvaisivat ne.

 

 Asemakaavan muutokseen varaudutaan tarvittaessa Virojoella entisen päiväkodin sekä kunnantalon alueella. Tarvittaessa on myös valmius käynnistää hankekaavoja Vaalimaan sekä Klamilan sataman alueella.

 Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan luonnos oli nähtävillä 21.4.-23.5.2022. Saadun palautteen perusteella tehdään rakentamattomille tonteille arkeologiset selvitykset kesän 2023 aikana. Tavoitteena on saada kaavaehdotus nähtäville syksyllä 2023 ja kaava valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Ehdotus Lautakunta hyväksyy kaavoituskatsauksen ja asettaa kaavoituskatsauksen nähtäville kunnes seuraava kaavoituskatsaus kumoaa sen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yleiskaavoihin lisättiin mahdollisuus aurinkovoimalakaavaan.

 

KhVi 06.03.2023 § 252  

5/10.02.02/2023  

 

 

Esittelijä Virolahden vt. kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee kaavoituskatsauksen tiedoksi ja antaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.