Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 60


_______________________________________________________________________________

 

Valtuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus

 

KhVi 20.03.2023 § 60  

    

 

 

Valmistelija hallintosihteeri

 

 

 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

 Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

 Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei ratkaise asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut.

 

 Kunnanvaltuuston 30.1.2023 päättämät asiat olivat:

  • Kunnanjohtajan irtisanoutuminen
  • TE-palveluiden uudistuksessa järjestämisvastuumalli Etelä-Kymenlaaksossa
  • Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman 2019-2022 voimaanolon pidentäminen 30.6.2023 saakka
  • Kymenlaakson alueellisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2022 sekä Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman raportti 2022

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa valtuuston päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä, olevan lakien, asetusten ja muiden säädösten mukaisia ja valtuuston toimivaltansa rajoissa tekemiä ja päättää panna ne täytäntöön

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.