Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 19


# Tarjousyhteenveto
Kartta ja ilmakuva kiinteistöstä Jokinen

_______________________________________________________________________________

 

Pekkolalta perintönä saadun tilan Jokinen RN:o 935-427-1-175 myynti

 

___________________________________________________________________________

KhVi 25.04.2022 § 77 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli, p. 050 389 2100

 

Valtionkonttori on ilmoittanut mahdollisuudesta hakea Raimo Pekkolan (kuollut 9.4.2020) omaisuuden luovuttamista perittävän kotikunnalle.  Virolahden kunta on jättänyt perinnöstä hakemuksen 13.4.2021.  Käyttötarkoituksena on pyydetty, että omaisuus luovutettaisiin kunnalle käytettäväksi Virolahden iäkkään väestön hyvinvoinnin edistämiseen.  Myönteinen päätös on saatu 14.9.2021 ja siihen liittyvä täydennyspäätös 5.4.2022. 

 

Päätösten mukaan Valtionkonttori on päättänyt, että

 1. Ottaen huomioon pesän rahavarat niistä pysytetään valtiolla 61 000 euroa.  Tämä perustuu Valtiokonttorin harkintavaltaan ja vakiintuneeseen ratkaisukäyntäntöön. Jos pesässä on rahavaroja yli 100 000 €, niistä noin 60 % pysytetään valtiolla.  Laskutavasta on poikettu silloin kun yksityiselle on luovutettu varoja.
 2. Kuolinpesään kuuluvasta kiinteistöstä Virolahti, Jokinen (935-427-1-175) pysytetään vation omistuksessa oheiseen liitekarttaan merkitty noin 16 hehtaarin määräala ja siirretään se ympäristöministeriön hallintaan käytettäväksi luonnonsuojelutarkoituksiin.
 3. Kuolinpesän muu omaisuus, mukaan lukien se osa kiinteistöstä Virolahti, Jokinen (935-427-1-175), jota ei ole edellisessä kohdassa pysytetty valtiolla, luovutetaan Virolahden kunnalle seuraavilla ehdoilla:
  1.          Kunta vastaa pesän veloista ja maksuista
  2.          Kunta käyttää omaisuuden kunnan iäkkään väestön hyvinvoinnin edistämiseen
  3.          Jos ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai testamentin saaja, kunta luovuttaa omaisuuden tälle.

 

Kuolinpesässä on pidetty täydennysperunkirjoitus 11.11.2021, koska pesään on ilmaantunut uutta omaisuutta. Täydennysperunkirjan mukaan kuolinpesään kuuluu aiemmassa päätöksessä luovutetun omaisuuden lisäksi kiinteistö Miehikkälä, Kuusikkomäki (489-404-1-43).  Asiasta on ilmoitettu Miehikkälän kunnalle. Miehikkälän kunta on 28.2.2022 hakemuksellaan hakenut kiinteistöä käytettäväksi eri väestöryhmien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä kotona asumisen tukemiseen. 

 

Metsähallitus on esittänyt, että edellä mainittu Miehikkälässä sijaitseva kiinteistö pysytetään kokonaan valtion omistuksessa ja siirretään Metsähallituksen hallintaan käytettäväksi vaihtomaana hankittaessa lisäalueita puolustusvoimien Valkjärven harjoitusalueelle.

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on esittänyt, että em. Miehikkälässä sijaitseva kiinteistö pysytetään kokonaan valtion omistuksessa ja siirretään ympäristöministeriön hallintaan luonnonsuojelutarkoituksiin.

 

Koska pesään on ilmaantunut uutta omaisuutta, Valtiokonttori tekee Raimo Pekkolan kuolinpesässä täydennyspäätöksen, jolla päätetään täydennyskirjassa mainitusta kiinteistöomaisuudesta;

 1. Kuolinpesään kuuluva kiinteistö Miehikkälä, Kuusikkomäki (489-404-1-43) pysytetään kokonaan valtion omistuksessa ja siirretään ympäristöministeriön hallintaan luonnonsuojelutarkoituksiin.
 2. Koska pesään ei enää tämän luovutuksen jälkeen jää luovutettavaa omaisuutta, Miehikkälän kunnan hakemus hylätään.

 

Maanmittauslaitos on toimittanut Virolahden kunnalle määräalaa 935-427-1-175, Jokinen saantoa koskevan päätösasiakirjan. Lisäksi Raimo Pekkolan kuolinpesästä on maksettu kunnalle rahana 41.057,95 euroa.

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee Valtionkonttorin päätöksen ja täydennyspäätöksen tiedoksi. Käteisvaroille avataan erillinen pankkitili Kymenlaakson Osuuspankissa. Pankkitililtä ei tehdä sijoituksia rahoitusinstrumentteihin.

Kunnanhallitus lähettää asiakohdan tiedoksi Virolahden vanhusneuvostolle.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KhVi 20.03.2023 § 66 

 

Valmistelija Markku Uski

 

Pekkolan perintönä saatu alue on lohkottu. Tilan nimi ja rekisterinumero on Jokinen RN:o 935-427-1-175, Säkäjärventie 1360. Kunnalle jäänyt alue sisältää vanhan maatilan rakennuspaikan sekä vanhaa peltoa. Kiinteistön koko on 6,9350 ha , josta vanhaa peltoa n. 6 ha ja loput rakennuspaikkaa.

Tilan vanha navetta on romahtanut kasaan ilmeisesti 2000- luvun vaiheilla. Tilan asuinrakennuksen katto on painunut osittain sisään ja rakennus on purkukuntoinen. Varastorakennuksen kunto on välttävä. Tilan pellot pitkään viljelykäytöstä pois ollutta peltoa, ei tukioikeuksia.

Tilan käyttötarkoitukseksi voidaan arvioida lähinnä lähitilojen lisämaana. Pellot on pitkään olleet poissa viljelykäytöstä, ja vaativat raivaamista ja salaojitusta soveltuakseen nykykoneille viljelykäyttöön. Alueesta voitaisiin saada n. 12.000 €.

Tila tulisi myydä esimerkiksi pyytämällä hintatarjoukset Kaakonkulman ilmoituksella. Tarjoajan tulee itse tutustua tarjottavaan kohteeseen.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus laittaa tilan Jokinen RN:o 935-427-1-175 myyntiin ja pyytää tarjoukset 6.4.2023 mennessä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KhVi 17.04.2023 § 90 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Otto Koskela p. 040 199 2146

 

Virolahden kunta on laittanut tilan 935-427-1-175 (Jokinen) myyntiin. Ilmoitus on julkaistu Kaakonkulmassa 30.3.2023 ja kunnan nettisivulla. Tarjoukset on pyydetty 11.4.2023 klo 12 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä saapui 3 tarjousta. Tarjousvertailu on liitteenä.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Miika Roimolan (Roimola Oy) tarjouksen tilasta 935-427-1-175 (Jokinen).

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KvVi 24.04.2023 § 19  

24/02.05.00/2023  

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä Miika Roimolan (Roimola Oy) tarjouksen tilasta 935-427-1-175 (Jokinen).

 

Asian käsittely Jukka Lappi ilmoitti olevansa esteellinen, eikä osallistunut asian käsittelyyn.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.