Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 11


Vertailutaulukko 426528
Kuljetukset 082023

_______________________________________________________________________________

 

Koululaiskuljetusten hankinta

 

SivHyltk 24.01.2023 § 1 

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen p. 050 3892 110

 

Sarastia hankintapalvelut on pyytänyt Miehikkälän ja Virolahden kuntien toimeksiannosta avoimella menettelyllä tarjouspyynnöllä 426528 tarjoukset koululaiskuljetuksista.

 

Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Hankinnasta on julkaistu 19.12.2022 hankintailmoitus julkisten hankintojen sähköisellä ilmoituskanavalla (Hilma) sekä samanaikaisesti tarjouspyyntö sähköisessä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Hankinnasta julkaistiin korjausilmoitus 27.12.2022.

 

Tarjouskilpailun laatuvaatimukset oli esitetty tarjouspyynnössä.

 

Määräaikaan 4.1.2023 klo 12.00 mennessä tarjouksensa jättivät (suluissa tarjotut vaihtoehdot):

 

-  JP Bus Logistic Services Oy (1, 3-4 ja 7 autoa)

-  Liikenne O. Eteläpää oy (7 autoa)

-  Liikenne Vuorela Oy (1, 3-4 ja 7 autoa)

-  Mattilan Liikenne Oy (1 auto)

-  Nortamaa Oy (3 x 1 autoa)

-  Pohjan Matkat Oy (7 autoa)

-  Taksi Ihaksi Ky (3-4 autoa)

-  Triviabus (1 auto)

 

Tarjoukset avattiin Sarastia hankintapalveluissa 4.1.2023. Läsnä oli hankintapalvelujen päällikkö Timo Leppälahti.

 

Tarjousten käsittely avoimessa menettelyssä on kolmivaiheinen.      Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan tarjoajien kelpoisuus ja edellytykset suoriutua hankintasopimuksesta, toisessa vaiheessa tarkastetaan tarjousten vastaavuus tarjouspyyntöön ja kolmannessa vaiheessa tehdään tarjouspyynnön mukaisten tarjousten välillä tarjousvertailu tarjouspyynnössä ilmoitetuin valintaperustein.

 

Tarjousten käsittelyssä todettiin, että tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä tarjoajille asetetut kelpoisuusvaatimukset ja tarjoajilla katsotaan olevan edellytykset suoriutua tarjouspyynnön mukaisen palvelun tuottamisesta. Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

 

Tarjousvertailun perusteella edullisin vaihtoehto on Liikenne Vuorela Oy:n tarjoama 7 auton yhdistelmä.

 

Tarjousten seloksiotossa pyydettiin parhaan tarjouksen tehneeltä Liikenne Vuorela Oy:ltä tarjouspyynnössä mainitut selvitykset. Selvitykset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset ja tarjous voidaan hyväksyä.

 

Kaakon kaksikon hallintosäännön 23§:n 4 kohdan mukaan kunnanvaltuusto päättää yli 500 000 euron taloudellisesti merkittävästä hankinnasta ja sopimuksesta.

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen

 

Esitys Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää Virolahden kunnanhallitukselle ja Virolahden kunnanvaltuustolle koululaiskuljetuksiin liittyvän koululaiskyytien palveluntuottajaksi hinnaltaan edullisimman vertailuhinnan toteuttavan kokonaistarjouksen tehneen Liikenne Vuorela Oy:n hankintasopimuksen hyväksymistä.

 

 Hankinnasta tehdään sopimuskumppaniksi valitun palveluntuottajan kanssa kirjallinen palvelusopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet palvelusopimuksen.

 

 Valtuutetaan sivistys-ja hyvinvointijohtaja allekirjoittamaan hankintasopimus valitun palvelutuottajan kanssa.

 

Päätösehdotus Lautakunta lähettää esityksen Virolahden kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle päätettäväksi.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KhVi 06.02.2023 § 22 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus antaa päätöksen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KvVi 13.03.2023 § 11  

9/02.06.00/2022  

 

Esittelijä Virolahden vt. kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä koululaiskuljetuksiin liittyvän koululaiskyytien palveluntuottajaksi hinnaltaan edullisimman vertailuhinnan toteuttavan kokonaistarjouksen tehneen Liikenne Vuorela Oy:n hankintasopimuksen.

Hankinnasta tehdään sopimuskumppaniksi valitun palveluntuottajan kanssa kirjallinen palvelusopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet palvelusopimuksen. Kunnanvaltuusto valtuuttaa sivistys-ja hyvinvointijohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen valitun palvelutuottajan kanssa.

 

Asian käsittely Asian käsittelyn aikana Risto Kouki teki vastaehdotuksen asian pöydälle jättämisestä. Tämän jälkeen kunnanvaltuusto äänesti alkuperäisen päätösehdotuksen ja Koukin vastaehdotuksen välillä siitä, kumpi päätösehdotuksista jää pohjaehdotukseksi.

 

 JAA: Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskelan päätösehdotus.
EI: Risto Koukin vastaehdotus.

 

 Äänet jakautuivat seuraavasti:

 

 JAA: 20 ääntä.
EI: 1 ääni.

 

 Äänestyksen jälkeen pohjaehdotukseksi jäi Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskelan päätösehdotus.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.