Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.04.2023/Pykälä 75_______________________________________________________________________________

 

Sopimus Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän päättymisen jälkeisten selvitysten ja toimenpiteiden suorittamisesta

 

KhVi 03.04.2023 § 75  

9/00.06.01/2023  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Otto Koskela, p. 0401992146

 

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (jäljempänä "Kymsote") on siihen sisältyvän erikoissairaanhoitolain 7 §:ssä mainitun sairaanhoitopiirien kuntayhtymän vuoksi ollut lakisääteinen kuntayhtymä. Kymsote on lakannut olemasta 31.12.2022 hyvinvointialueita koskevan lainsäädännön nojalla ja sen toiminta sekä palvelutuotanto varoineen, velkoineen, sitoumuksineen ja sopimuksineen on siirretty Kymenlaakson hyvinvointialueelle 1.1.2023.

 

Kymsote on perussopimuksensa mukaan huolehtinut muistakin kuin lakisääteiselle kuntayhtymälle kuuluvista tehtävistä. Kymsoten jäsenkuntien on sovittava lakisääteisiin ja muihin tehtäviin liittyvien ja Kymsoten toiminnan lakkaamisesta johtuvien loppuselvitysten hoitamisesta (VoimaanpanoL, 20 § 3 mom.).

 

Vuoden 2022 loppuun asti sovelletun lain mukaisen kuntayhtymän lakatessa olemasta hyvinvointialueita koskevan lainsäädännön mukaisesti, ei Kymsoten vapaaehtoiseen, perussopimuksessa sovittuun, toimintaan kohdistuva loppuselvitysvastuu tai sen edellyttämä toimivalta siirry hyvinvointialueelle lainsäädännön nojalla. Kymsoten toiminnan tunteva henkilöstö, taloushallinnon henkilöstö mukaan luettuna, on siirtynyt hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023.

 

Tällä sopimuksella Osapuolet sopivat Kymsoten lakkaamiseen ja toiminnan päättymiseen liittyvien loppuselvitysten ja toimenpiteiden toteuttamisesta sekä valtuuttavat Kymenlaakson hyvinvointialueen toimimaan näissä asioissa Osapuolten puolesta ja lukuun.

 

Hyvinvointialue toteuttaa Kymsoten jäsenkuntien puolesta ja lukuun Kymsoten loppuselvitykseen liittyvät toimenpiteet, joita tässä lueteltuihin toimenpiteisiin rajoittumatta voivat olla:

-          Kymsoten toimintaan liittyvien loppuselvitysten antaminen ja pyytäminen;

-          Kymsoten toimintaan liittyvien laskujen vastaanottaminen ja jakaminen jäsenkunnille näiden peruspääomaosuuksien suhteessa tai ostopalveluiden osalta kyseiseltä jäsenkunnalta;

-          Kymsotelle toimintaan kohdistuva maksujen vastaanottaminen ja tilittäminen jäsenkunnille näiden peruspääomaosuuksien suhteessa, sekä ostopalvelun laskuttaminen tai hyvittäminen jäsenkunnalle ja

-          Muut Kymsoten toimintaa liittyvät operatiiviset tehtävät. Tavanomaisesta poikkeavat tehtävät ainoastaan jäsenkuntien tai jäsenkunnan kanssa etukäteen sopien.

 

Osapuolet valtuuttavat hyvinvointialueelle pyytämään, vastaanottamaan ja käsittelemään puolestaan kaiken tarpeellisen tietoaineiston sopimuksen kohteen mukaisten tehtävien suorittamiseksi.

Hyvinvointialue raportoi tämän sopimuksen mukaisista Kymsoten loppuselvitykseen liittyvistä toimista muille Osapuolille erikseen sovittavalla tavalla ja aikataulussa.

 

 

Hyvinvointialueella on oikeus saada muilta Osapuolilta korvaus niistä kustannuksista, jotka hyvinvointialueelle aiheutuvat tässä sopimuksessa sovittujen tehtävien hoitamisesta. Hyvinvointialueen perimät hinnat perustuvat omakustannushinnoitteluun.

 

Hyvinvointialue toimittaa erillisen erittelyn toteutuneista suoritteista, siten kun erikseen sovitaan. Kustannukset jaetaan Kymsoten perussopimuksen Osapuolille näiden peruspääomaosuuksien suhteessa.

 

Tarkemmat sopimusehdot ilmenevät oheiselta liitteeltä.

 

 

Esittelijä Varhaiskasvatusjohtaja, Virolahden vs. kunnanjohtaja Outi Silander

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä sopimuksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.