Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.04.2023/Pykälä 76


_______________________________________________________________________________

 

Interfin Oy:n hallituksen jäsenyys ja osakejärjestelyt

 

KhVi 03.04.2023 § 76  

15/00.06.02/2023  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Virolahti on ollut osakkaana Kehitysyhtiö Interfin ltd Oy yhtiössä (0905863-9). Yhtiö on perustettu vuonna 1992 ja se on toimintavuosiensa aikana toteuttanut lukuisia kehityshankkeita pk-yritystoiminnan ehdoilla ja puolesta. Yhtiön ensimmäisenä työnä toteutettiin yhteistoiminnassa viranomaisten kanssa Vaalimaan nykyisen raja-aseman perussuunnittelu ja kehitystyö erityisesti yksityisten palvelutuottajien kannalta. Sittemmin yhtiö on osallistunut moniin vientirengastoimintoihin Venäjällä liittyen erityisesti rakennusteollisuuteen.

 

Yhtiön viimeisimmät hankkeet ovat olleet Nuoret Seprat -  Noored Sõbrad -hanke (vuosina 2017-2020) koskien suomalais-virolaista yhteistyötä, joka toi yhteen nuoria ja aikuisia yli Suomenlahden ja uudisti seprakaupan perinteitä sekä Vaalimaan verkostot -hanke (päättynyt 2020), jonka tarkoituksena oli lisätä pienyritysten välistä yhteistoimintaa ja verkostoitumista sekä vahvistaa siten Vaalimaan alueen palvelutarjontaa. Vuosien 2021-2022 aikana yhtiöllä ei ollut aktiivista hanketoimintaa.

 

Kunta omistaa 400 yhtiön osaketta, mikä vastaa 20 prosenttia koko yhtiön osakekannasta. Yhtiö on nk. public-private -yhtiö eli siitä 45 % on julkisessa omistuksessa ja 55 % yksityisessä omistuksessa. Virolahden lisäksi muita julkisia omistajia ovat Miehikkälä (15 %) ja Hamina (10 %), jotka ovat ilmaisseet halukkuutensa irtautua yhtiöstä ja ainakin Miehikkälä on tehnyt asiasta päätöksen.

 

Virolahden saatavat

Interfin Oy sai Virolahden kunnalta vuonna 2017 hanketoimintaa varten 30.000 euron välirahoituslainan joka piti maksaa takaisin Ely-keskuksen loppumaksatuksesta. Lainaa ei kuitenkaan ole pystytty maksamaan takaisin Vaalimaan verkostot-hankkeen omarahoituksen epäonnistumisesta johtuen. Virolahden hanketoimintaan myöntämää 30.000 €:n lainaa on lyhennetty yhteensä 16.000 €, joten lainaa on jäljellä 14.000 €.

 

Yhtiön taloustilanne

Interfinin hallituksen yhtiökokoukselle esittämässä tilinpäätöksessä vuodelta 2022 oma pääoma on painunut noin 2.400 euroa negatiiviseksi. Osakepääoman menettämisestä tulee tehdä ilmoitus kaupparekisteriin. Rahoja ja pankkisaamisia yhtiöllä on tilinpäätöshetkellä ollut noin 11.600 €. Käytännössä yhtiötä tulisi pääomittaa lisää, jotta sen toimintaa voitaisiin jatkaa.

 

Vaikuttaminen yhtiössä
Aiemmin Virolahden kuntaa on yhtiössä edustanut Veli-Matti Pulli. Virolahden kunnanhallitus on päättänyt (6.2.2023, § 29), että Otto Koskelaa esitetään yhtiön hallituksen jäseneksi.

 

Esittelijä Varhaiskasvatusjohtaja, Virolahden vs. kunnanjohtaja Outi Silander

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää muuttaa päätöstään (6.2.2023, § 29) siltä osin, ettei se esitä ketään kunnan edustajaa Kehitysyhtiö Inferfin ltd Oy:n hallitukseen.

Kunnanhallitus lisäksi esittää kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että
1) kunta ensisijaisesti pyrkii yhtiön toiminnan lakkauttamiseen tai toissijaisesti pyrkii myymään omistamansa Kehitysyhtiö Interfin ltd Oy:n osakkeet.
2) se valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään tarvittavat järjestelyt sekä niihin liittyvät päätökset.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.