Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.04.2023/Pykälä 79


_______________________________________________________________________________

 

Sivistys-ja hyvinvointilautakunnan jäsenmuutos

 

KhVi 03.04.2023 § 79  

34/00.00.01.01/2023  

 

 

Valmistelija palvelusihteeri Jukka Husu p. 040 710 7304

 

Kaakon kaksikon yhteislautakuntien ja palveluohjaustyöryhmän valinnassa käytettiin seuraavia perusteita kunnanvaltuustossa 9.8.2021 §33.

 

Kaakon kaksikon 1.8.2021 voimaan astuvan hallintosäännön 10 §:n työnjaon mukaisesti Miehikkälän ja Virolahden kunnat ovat asettaneet omaan organisaatioonsa yhteislautakunnat seuraavasti:

 

Miehikkälä

- Miehikkälän kuntatekniikan lautakunta ja kuntatekniikan lautakunnan  lupajaosto

 

Virolahti

- Virolahden sivistys- ja hyvinvointilautakunta

 

Yhteislautakunnissa; Kuntatekniikan lautakunnassa ja sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa on kymmenen (10) jäsentä, viisi (5) kummastakin kunnasta. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuustokauden alussa vastuukunnan valtuusto valitsee yhteislautakunnalle puheenjohtajan ja toisen kunnan valtuusto valitsee varapuheenjohtajan.

 

Kuntatekniikan lautakunnan lupajaostossa on neljä (4) jäsentä, kaksi (2) kummastakin kunnasta. Valtuustokauden alussa Miehikkälän valtuusto valitsee lupajaostolle varapuheenjohtajan ja Virolahden valtuusto puheenjohtajan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja valitaan kuntatekniikan lautakunnan jäsenistä.

 

Kunnanhallituksen alaisessa henkilöstöjaostossa on yhteensä kuusi (6) jäsentä, kolme (3) kummastakin kunnasta. Kunnanjohtajilla on henkilöstöjaoston kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Valtuustokauden alussa Virolahden kunta valitsee henkilöstöjaostolle puheenjohtajan ja Miehikkälän valtuusto valitsee varapuheenjohtajan.

 

Hallintosäännön mukaan yhteislautakuntien, lupajaoston ja henkilöstöjaoston puheenjohtajuuksia vaihdetaan kahden vuoden välein. Valtuustokauden puolessa välissä (1.6.2023) varapuheenjohtaja vaihtuu varsinaiseksi puheenjohtajaksi ja varsinainen puheenjohtaja varapuheenjohtajaksi.

 

Kaakon kaksikon yhteistyösopimuksella on päätetty kuntien yhteisestä palveluohjaustyöryhmästä ja sen tehtävistä. Palveluohjaustyöryhmässä on 10 jäsentä. Ohjausryhmän muodostavat molempien kuntien kunnanjohtajat, kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen varsinaiset puheenjohtajat sekä kummankin kunnanvaltuustojen jäsenistä kaksi (2) valittua jäsentä. Palveluohjaustyöryhmän sihteerinä toimii hallintojohtaja.

 

KuntaL:n 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

 

Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Perussuomalaisten ryhmän jäsen Anna Hannolainen on muuttanut pois paikkakunnalta 2.8.2022 ja hänelle myönnettin ero kunnanvaltuustossa 13.3.2023. Hän on ollut sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa Jaakko Palmin henkilökohtainen varajäsen.

 

Esittelijä Varhaiskasvatusjohtaja, Virolahden vs. kunnanjohtaja Outi Silander

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus, esittää kunnanvaltuustolle, että Jaakko Palmille valitaan uusi varajäsen sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto                                             1) myöntää eron Anna Hannolaiselle sivistys- ja hyvintointilautakunnan henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi ja                                                                                                                   2) valitsee Jaakko Palmille uuden henkilökohtaisen varajäsenen.