Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.04.2023/Pykälä 80


_______________________________________________________________________________

 

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten jäsenmuutos

 

KhVi 03.04.2023 § 80  

32/00.00.01.01/2023  

 

 

Valmistelija palvelusihteeri Jukka Husu, p. 040 710 7304

 

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valintaan sovellettiin 9.8.2021 § 36 alla lueteltavia valintaperiaatteita.

 

Kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 6 - 9 §:ien mukaan kunnan valtuuston tulee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Käytännössä on tarkoituksenmukaista valita heitä enemmän.

Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Uskotuksi mieheksi ei saa siten valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta.

 

Valinnassa on huomioitava naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain

säännökset. (Tasa-arvolaki 4 a §).

 

Uskottuun mieheen sovelletaan muuten, mitä kuntalaissa 410/2015

säädetään kunnan luottamushenkilöstä.

 

Maanmittauslaitos esitti kirjeessään 22.6.2021, että kiinteistötoimitusten luonteesta johtuen tulisi uskotuiksi miehiksi valita sellaisia henkilöitä, joilla on mahdollisuus suorittaa tätä luottamustehtävää päiväsaikaan ja maasto-olosuhteissa. Myös aiemmin uskottuna miehenä toimineiden uudelleenvalinta olisi suositeltavaa. Kiinteistötoimitukset ovat usein pitkäkestoisia ja monimutkaisia, jolloin jatkuvuudesta ja kokemuksesta olisi hyötyä.

 

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali valtuustokaudelle 2021 - 2025 valittiin uskotuiksi mieheksi seuraavat henkilöt:

 

Jari Kuokka

Eira Niemelä

Juhani Vartiala

Janne Tolvanen

Pekka Uski

Anna Hannolainen

 

Anna Hannolaiselle 13.3.2023 myönnetyn eron vuoksi kunnanvaltuuston tulee valita uusi uskottu mies.

 

Esittelijä Varhaiskasvatusjohtaja, Virolahden vs. kunnanjohtaja Outi Silander

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus, esittää että kunnanvaltuusto nimeää uuden uskotun miehen Anna Hannolaisen tilalle.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto                                            1) myöntää eron Anna Hannolaiselle uskotun miehen tehtävästä vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi ja                                                                                                                   2) valitsee uuden uskotun miehen.