Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.04.2023/Pykälä 85


_______________________________________________________________________________

 

Valtuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus

 

KhVi 17.04.2023 § 85  

    

 

 

Valmistelija hallintosihteeri

 

 

 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

 Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

 Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei ratkaise asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut.

 

 Kunnanvaltuuston 13.3.2023 päättämät asiat olivat:

 

  • Virolahden kunnanjohtajan viran täyttäminen
  • Kaakon kaksikko -yhteistoiminnan purkaminen
  • Virolahden kunnan ja Kiinteistö Oy Vaalimaantien maanvuokra- ja osto-optiosopimus
  • kaavoituskatsaus
  • lupajaoston jäsenmuutos
  • koululaiskuljetusten hankinta
  • aloitteet vuodelta 2022

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa valtuuston päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä, olevan lakien, asetusten ja muiden säädösten mukaisia ja valtuuston toimivaltansa rajoissa tekemiä ja päättää panna ne täytäntöön

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.