Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 95


# Virolahden kunnanjohtajan johtajasopimus 2023

_______________________________________________________________________________

 

Kunnanjohtajan johtajasopimus

 

KhVi 08.05.2023 § 95  

40/01.01.01.01/2023  

 

 

Valmistelija Kunnanhallituksen puheenjohtaja Vappu Kuokka, p. 040 5311 350 

 

Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtaja Otto Koskelan välillä käytyjen neuvottelujen pohjalta on valmisteltu liitteen mukainen johtajasopimus. Johtajasopimus on voimassa toistaiseksi 13.3.2023 alkaen. Sopimus sisältää kuntajohtajan tehtävät ja työn painopistealueiden määrittelyt sekä palvelussuhteen ehdot. Lisäksi sopimus määrittelee työn lähtökohtia ja edellytyksiä, sopimuksen tarkoitusta sekä toimintamallin johtamisen ristiriitatilanteissa. 

 

Kunnanjohtajan vuosittaiset tavoitteet johdetaan talousarviosta ja kuntastrategiasta ja ne liitetään johtajasopimuksen liitteeksi, eikä varsinaista sopimusta avata kuin tarvittaessa. Kunnanjohtajan vuosittaiset tavoitteet ja edellytykset tavoitteiden saavuttamiseksi neuvotellaan ja asetetaan kehityskeskustelussa. Kehityskeskusteluissa arvioidaan myös menneen kauden tulokset sekä tavoitteiden toteutuminen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja käy kehityskeskustelun vuosittain joulukuussa yhdessä kunnanjohtajan kanssa. 

 

Kuntastrategian päivittämisen yhteydessä päivitetään myös kunnanjohtajalle asetetut tavoitteet. Seuraavan kerran Virolahden kuntastrategiaa on suunniteltu päivitettäväksi syksyllä 2023, minkä pohjalta kunnanjohtaja Koskelan tavoitteet tullaan asettamaan ja kirjaamaan johtajasopimuksen liitteeksi ensimmäisen kerran.

 

Kunnanjohtajan kokonaispalkka on määritelty johtajasopimuksessa, palkkaukseen tehdään KVTES:n mukaiset yleiskorotukset. Kunnanjohtaja on oikeutettu KVTES:n mukaisesti vuosilomaan, jonka myöntää kunnanhallituksen puheenjohtaja. Johtajasopimukseen on lisäksi kirjattu maininta oikeudesta perhevapaisiin. Työkokemuslisiä tai ylityökorvauksia kunnanjohtajalle ei makseta. Kunnanjohtajalla on kokonaistyöaika, mutta lähtökohtaisesti toimistotyöaika.

 

Kunnanjohtajan irtisanomisaika on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 40 §:n mukainen. Epäluottamustilanteen menettelystä on määritelty sopimuksen kohdassa 5.

 

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen kunnanjohtaja Otto Koskelan ja Virolahden kunnan välisen johtajasopimuksen.

 

Asian käsittely Otto Koskela ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi. Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi Auli Hyttinen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.