Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 101


_______________________________________________________________________________

 

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2022

 

_______________________________________________________________________________

 

 

SivHyltk 25.04.2023 § 27 

 

 

 

Valmistelija Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander, puh. 040 549 3335

 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) määrit-telee sosiaaliasiamiehen tehtävät

. neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa

. neuvoa ja tarvittaessa avustaa asiakasta lain 25 § mukaisen muistu-tuksen tekemisessä

. tiedottaa asiakkaita oikeuksista ja toimia muutenkin asiakkaan oi-keuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittainen selvitys kunnanhallitukselle.

 

Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen, varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä varhaiskasvatuksen tietovarannosta. Sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu myös varhaiskasvatuksen osalta neuvoa, avustaa, tiedottaa ja seurata asiakkaiden palveluiden saantia ja antaa siitä selvitys kunnanhallitukselle.  

 

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus oy, Socom Oy, on tuottanut sosiaaliasiamiehen palvelut kaikille Kymenlaakson kunnille vuodesta 2007 alkaen. Sosiaaliasiamiehenä on toiminut yksi päätoiminen asiamies: Heli Kulmala 31.3.2022 asti ja 1.4.2023 alkaen Pirkko Haikara.

 

Sosiaaliasiamiehelle ei ole tullut asiakastapahtumia Miehikkälästä tai Virolahdelta vuoden 2022 aikana.

 

Potilasasiamiehille tulevat yhteydenotot tilastoidaan asiatapahtumina. Näitä tapahtumia Miehikkälän ja Virolahden osalta on yksittäisiä vuodelta 2022.

 

Liitteenä Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2022.

 

 

Esittelijä Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander

 

 

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2022 ja antaa selvityksen edelleen Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallituksille tiedoksi.

 

Päätös Selvitys merkittiin tiedoksi ja se lähetetään edelleen tiedoksi Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallituksille.

 

 

KhVi 08.05.2023 § 101  

6/00.06.01/2023  

 

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.