Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 109


_______________________________________________________________________________

 

Kaakon kaksikko -yhteistoiminnan purkaminen

 

_______________________________________________________________________________

Palvo 28.11.2022 § 19 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Kokouksen aiheena on Kaakon kaksikon yhteistoimintasopimus ja sen sisältö. Kokoukseen on erikseen kutsuttu normaalin palveluohjaustyöryhmän kokoonpanon lisäksi Virolahden kunnanvaltuustosta Virpi Rökman-Pakkanen (kok.) ja Miehikkälän kunnanvaltuustosta Kari Suoknuuti (ps.).

 

Jukka Hallikaista sijaistaa tavanomaisesti Kari Suoknuuti. Suoknuuti on kuitenkin erikseen kutsuttu kokoukseen, joten Hallikaista sijaistaa poikkeuksellisesti Matti Astola (kok.).

 

Esittelijä Hallintojohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Laajennettu palveluohjaustyöryhmä

1) käy läpi molempien kuntien näkemykset yhteistoimintasopimuksesta sekä muutostarpeista.
2) sopii jatkoneuvotteluista.
3) sopii, että kokouksesta laaditaan muistio, jonka allekirjoittavat molempien kuntien kunnanvaltuustojen puheenjohtajat.

 

Asian käsittely Käytiin läpi Virolahden Miehikkälään syksyllä lähettämän kirjeen sisältö ja kokouksen tausta. Lisäksi todettiin, että Miehikkälässä ei ole halukkuutta edistää mahdollisen kuntaliitoksen selvittämistä.

 

 Kokouksessa keskityttiin molempien kuntien näkemyksiin yhteistoimintasopimuksesta, sen tavoitteista ja periaatteista sekä koetuista muutostarpeista. Keskustelua käytiin mm. palveluiden toimivuudesta, saavutettavuudesta ja kustannusten jaosta.

 

 Yhteistoimintasopimuksen sisältöön ja muutostarpeisiin liittyen sovittiin, että molemmat kunnat listaavat tahoillansa mahdollisia säästökohteita, joihin palataan ja joista neuvotellaan seuraavassa kokouksessa.

 

 Laajennettu palveluohjaustyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran Miehikkälän kunnantalolla ke 11.1.2023 klo 18:00 alkaen.

 

Päätös Päätettiin päätösehdotuksen mukaan.

 

 

Palvo 11.01.2023 § 1 

 

Esittelijä Hallintojohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Laajennettu palveluohjaustyöryhmä

1) neuvottelee mahdollisista yhteistoimintasopimukseen tehtävistä muutoksista sekä säästökohteista.
2) sopii neuvottelujen jatkosta.

 

Päätös Palveluohjaustyöryhmä ei päässyt yksimielisyyteen yhteistoimintasopimukseen tehtävistä muutoksista tai säästökohteista. Palveluohjaustyöryhmä yksimielisesti esittää, että selvitystyö Kaakon kaksikko -yhteistoiminnan päättämiseksi käynnistetään.

 

 

Palvo 14.02.2023 § 2 

 

Valmistelijat Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli, puh. 0503892100

 Miehikkälän kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 0503499571

 Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Virolahti ja Miehikkälä ovat yhdessä tuumin aloittaneet Kaakon kaksikko -yhteistyön purkamisen selvityksen.  

 

Asian tausta Virolahti

Virolahden kunta lähestyi 8.9.2022 Miehikkälän kuntaa tiedustelulla, jossa Virolahti esitti Miehikkälälle ensisijaisesti kuntaliitostunnusteluiden aloittamista ja toissijaisesti Kaakon kaksikko -yhteistoimintasopimuksen uudelleen neuvottelua. Esityksen perusteena oli, että nykyisessä muodossaan Virolahti ei saavuta Kaakon kaksikko -yhteistyössä yhteistyösopimuksessa määritettyjä tavoitteita läheskään riittävällä tasolla.

 

Miehikkälän kunta kieltäytyi kuntaliitostunnusteluista Virolahden kanssa. Tämän jälkeen kunnat aloittivat neuvottelut muutoksista Kaakon kaksikko -yhteistyöhön. Neuvotteluita käytiin yhteisen Kaakon kaksikon palveluohjaustyöryhmän laajennetulla kokoonpanolla.

 

Neuvotteluissa Virolahti toi esille, että yhteiseen palvelutuotantoon tarvitaan vähintään 1,5 miljoonaa euroa säästöjä, jotka tulisi saada pääsääntöisesti palvelualueen synergiaetuja hyödyntäen. Suurimpana yksittäisenä synergiaetusäästönä Virolahti esitti yläkoulujen yhdistämistä. Kaikkien synergiaetusäästöjen osalta Virolahden ehdotukset kattoivat noin kolmanneksen säästötarpeesta, joten Virolahden ja Miehikkälän olisi pitänyt löytää yhteistyössä vielä runsaasti lisää säästökohteita.

 

Miehikkälän kunta katsoi, ettei se voi hyväksyä Virolahden ehdottamia säästökohteita. Neuvottelut päättyivät palveluohjaustyöryhmässä 11.1.2023 yhteiseen näkemykseen siitä, että on tarpeen aloittaa selvitys Kaakon kaksikko -yhteistyön purkamisesta. 

 

Virolahden perusteet siihen, miksi Kaakon kaksikko -yhteistyön purkaminen näyttää tällä hetkellä parhaimmalta vaihtoehdolta on seuraava. Kaakon kaksikon nykymallilla toimittaessa Virolahden taloudessa on noin 1,5 miljoonan euron rakenteellinen alijäämä. Alueellisten synergiaetujen saamiseksi, Virolahden ensisijainen vaihtoehto oli tiivistää yhteistyötä Miehikkälän kanssa aina kuntaliitokseen asti. Kun Miehikkälä ei tähän voinut suostua, niin toiseksi paras vaihtoehto oli tehdä rakenteellisia muutoksia Kaakon kaksikko yhteistyöhön synergiaetujen ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Näistä ei päästy Miehikkälän kanssa sopimukseen. Tämän vuoksi, kun Kaakon kaksikko -yhteistyössä ei saavuteta lisää synergiaetujen eikä kustannushyötyjä eikä uusia merkittäviä säästökohteita, niin nykymallissaan ei ole taloudellisia edellytyksiä jatkaa, vaan yksinkertaisesti Virolahden rahat tulisivat loppumaan. Täytyy siis katsoa muita vaihtoehtoja kunnan tulevaisuuden rakentamisessa - Kaakon kaksikko nykymallissaan ei ole Virolahdelle vaihtoehto. 

 

 

 

Asian tausta Miehikkälä

Miehikkälän ja Virolahden kunnat ovat yhteisesti sopineet Kaakon kaksikko -yhteistoiminnan sisällöstä molempien kunnanvaltuustojen hyväksymällä yhteistoimintasopimuksella kesäkuussa 2019. Miehikkälän kunta vastasi Virolahden kunnan ehdotukseen kuntaliitostunnusteluiden aloittamiseen, että kunta ei aloita kuntaliitostunnusteluja. Tämä oli koko kunnanvaltuuston yksimielisesti hyväksymä kanta. Samassa vastauksessa kuitenkin tunnustettiin se tosiseikka, että kunta voi käydä keskusteluja Kaakon kaksikko -yhteistoimintasopimukseen tarvittavista muutoksista. Hyvinvointialueuudistuksen myötä sopimukseen on tarve tehdä teknisluonteisia korjauksia ainakin ravintopalveluiden ja muiden sopimusten osalta (Kymsote ja Kympe). Miehikkälä ehdotti näiden keskustelujen foorumiksi Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteistä palveluohjaustyöryhmää.

 

Yhteistoimintasopimukseen on kirjattu tavoitteita kuntien yhteiselle palvelutuotannolle. Sopimukseen on kirjattu myös muita yhteistoiminnan toimintaperiaatteita. Yksi niistä periaatteista on se, että kunnat päättävät omalta osaltaan oman kunnan palveluverkosta (esim. kouluverkko). Miehikkälän palveluverkkopäätökset ja ehdotukset kunnan palveluverkon heikentämiseksi eivät kuulu Virolahden kunnalle. Synergiaetu-nimitystä ei voi käyttää, kun asiaa tarkastelee Miehikkälän kunnan näkökulmasta. Perusopetuksen laadukkailla ja kattavilla lähipalveluilla on merkittävä vaikutus kunnan elinvoimaisuuteen. Kaakon kaksikko -yhteistoiminta on tuonut ja tuo tänäkin päivänä kunnille merkittäviä kustannussäästöjä. Yhteistoiminnassa on kuitenkin kyse kahden itsenäisen kunnan keskenään sopimista asioista sekä linjauksista ja se on syytä muistaa myös päätöksenteossa. Hyvinvointialueen palveluverkkoasiat eivät myöskään kuulu Kaakon kaksikko -yhteistoiminnan piiriin.

 

Hyvinvointialueuudistus haastaa myös Miehikkälän kunnan talouden. Uudistuksen jälkeisen uuden kunnan peruspalveluiden valtion rahoitus riippuu hyvinvointialueelle siirtyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannusten tasosta. Talouteen tulee kiinnittää tulevina vuosina erityistä huomiota, ettei kunta ala kerryttää vuosittain ns. rakenteellista alijäämää. Miehikkälän taloudessa on noudatettu viime vuosina erittäin maltillista linjaa, mikä näkyy lainamäärässä ja vuosittaisissa investoinneissa. Kunta on ottanut uutta lainaa viimeksi vuonna 2019 ja lyhentänyt vuosittain pitkäaikaista velkaa lähes 600.000 euroa.

 

Kaakon kaksikko yhteistyön purkaminen

Virolahti ja Miehikkälä ovat tehneet Kaakon kaksikko yhteistyötä vuodesta 2008 alkaen. Nykyisessä yhteistyömallissa Miehikkälän vastuulle kuuluu tuottaa maankäytön ja rakentamisen palvelut, katujen ja ympäristön hoito sekä tilapalvelut. Virolahden vastuulle kuuluu tuottaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelut, perusopetus ja toisen asteen koulutus sekä vapaa-ajan ja hyvinvoinnin palvelut sekä koulukuljetukset ja joukkoliikenne. Lisäksi Virolahden vastuulle kuuluu tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon ja toimialariippumattomat tietohallinnon palvelut. Muut kunnan tehtävät kuuluvat ns. emokunnan vastuulle. 

 

Alustavasti arvioidut henkilöstövaikutukset ja henkilöstön asema
Kaakon kaksikko -yhteistyön purkaminen ei itsessään vähennä muutoksen jälkeistä työn määrää. Sillä miten kunnat organisoivat oman palvelutuotantonsa tulevaisuudessa voi olla henkilöstövaikutuksia. Mikäli kunta ryhtyy käyttämään ostopalveluita tai tekemään kuntayhteistyötä uudessa toimintamallissa, niin näillä on omat vaikutuksensa oman henkilöstön määrään. Tilanteissa, joissa tapahtuu tehtävien siirto toiselle organisaatiolle, tullaan noudattamaan liikkeen luovutuksen periaatteita, jotka turvaavat työntekijän työpaikan jatkuvuuden.

 

Liikkeen luovutustilanteissa käytetään yleisesti sääntöä, että mikäli henkilön työpanoksesta yli 50 % koskee siirtyvää toimintaa, kuuluu hän liikkeen luovutuksen piiriin. Liikkeen luovutuksessa työntekijät ja viranhaltijat siirtyvät luovutuksensaajan palvelukseen entisin työ- ja virkasuhteen ehdoin.

 

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain (449/2007) 4.1 §:n 2 kohdan mukaan yhteistoiminnassa on käsiteltävä asiat, jotka koskevat palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla liikkeen luovutuksesta johtuvia henkilöstövaikutuksia. Kaakon kaksikko yhteistyön purkaminen kuuluu yhteistoiminnassa käsiteltäviin asioihin.

 

Kun Kaakon kaksikko yhteistyö puretaan, niin tilannetta voidaan tulkita siten, että yhteistyön purkamisen hetkellä tehtäviä siirtyy Virolahdelta Miehikkälälle sekä Miehikkälältä Virolahdelle. Yhteistyön purkamiseen sovelletaan liikkeen luovutusta ja purkamisen hetki on luovutushetki.

 

Kaakon kaksikko yhteistyön purkamisessa suurimpaan osaan työntekijöitä pystytään soveltamaan aiemmin kuvattua "50 %:n sääntöä" määrittämään sitä, että kuuluuko henkilö luovutuksen piiriin vai ei. Sen sijaan, kyseistä soveltamissääntöä on hankala käyttää hallinnollisissa tehtävissä toimivien yhteisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden osalta. Hallinnollisissa tehtävissä maksuosuudet jakautuvat pääsääntöisesti kuntien asukasluvun mukaisesti, jossa Virolahden osuus noin 60 % ja Miehikkälä noin 40 %. Maksuosuuksien pitäisi vastata suunnilleen sitä, miten työt kohdentuvat kuntien kesken. Suoraan "50 %:n sääntöä" soveltamalla kaikki hallinnollisissa tehtävissä työskentelevät henkilöt kuuluisivat muutoksen jälkeen Virolahden kunnalle (esimerkiksi koko kuntatekniikan toimistohenkilöstökunta).

 

Edellä kuvatun dilemman vuoksi hallinnollisissa tehtävissä olevien ja muiden henkilöiden osalta, joilla palkkakustannusten jakoperuste on 60/40 on tarpeen käydä keskustelu, jossa kysytään työntekijän / viranhaltijan omaa mielipidettä kumman kunnan palvelukseen henkilö haluaa siirtyä. Hyvään henkilöstöpolitiikkaan kuuluu henkilöstön tarpeiden ja toiveiden kuuntelu, mutta on ymmärrettävää, että liikkeen luovutustilanteessa ei voida aina mennä yksinomaan sen perusteella. 

 

Tämän vuoksi ehdotetaan menettelyä, jossa kunnat (Virolahti ja Miehikkälä) sopivat yhdessä 60/40 henkilöiden osalta kumpaan kuntaan henkilö kuuluu tulevaisuudessa. Tässä sopimisessa otetaan huomioon henkilön oma toive sijoittumisesta.

 

Yhteistyön purkaminen ja uuden toimintamallin rakentaminen Tammikuussa pidetyissä henkilöstön keskustelutilaisuuksissa tuli selkeästi esille, että henkilöstön mielestä epätietoisuuden ajanjakson tulisi olla mahdollisimman lyhyt mm. milloin purkaminen tapahtuu? Miten toiminta järjestetään muutoksen jälkeen? Minkälaisia henkilöstövaikutuksia tulevilla muutoksilla on? Henkilöstön näkemykseen on helppo yhtyä, koska epävarmuus tulevasta vaikuttaa toimintaan sen kaikilla tasoilla.

 

Kaakon kaksikko yhteistyön hallittua purkamista ja kunnan uuden toimintamallin rakentamista joudutaan tekemään samanaikaisesti sekä samalla palvelutuotannon tulee toimia ilman vakavia puutteita muutoksen toteutuksen aikana. Kaakon kaksikko yhteistyön purkaminen on monimutkainen kokonaisuus ja isojen strategisten asioiden lisäksi se sisältää runsaasti elintärkeitä yksityiskohtia toiminnan jokaisella saralla. Lisäksi on huomioitava se, että Kaakon kaksikko yhteistyön purkamisen menettelyihin vaikuttaa olennaisesti se, miten kunnat organisoivat muutoksen jälkeisen toimintansa. Tämä aiheuttaa sen, että purkamisen tarkka etukäteissuunnittelu on äärimmäisen hankalaa ja työlästä sekä epäolennaista. Asiakokonaisuuksien tunnistaminen ja päälinjausten tekeminen antavat riittävät raamit muutoksen läpiviennille.

 

Kaakon kaksikossa kuntien maksuosuuksissa käytetään usein jakoa 60/40. Myös Kaakon kaksikko yhteistyön purkamisessa tulisi maksuosuuksien ja työpanoksen korreloida keskenään.

 

 Alustava kuvaus Kaakon kaksikko yhteistyön purkamisen pääkohdista:

 • Kunnat tekevät päätöksen Kaakon kaksikko yhteistyön purkamisen ajankohdasta ja sopivat muutoksen keskeisistä pelisäännöistä.
 • Selvitetään dokumentoidusti niiden henkilöiden osalta sijoittumistoive, joiden palkkakustannukset jakautuvat kuntien asukasluvun mukaisesti.
 • Määritetään Virolahden ja Miehikkälän sekä Miehikkälän ja Virolahden välisiin liikkeen luovutuksiin kuuluvat henkilöt (toimet ja virat).
 • Kunnat itsenäisesti valmistelevat muutoksen jälkeisen organisoitumisen.
 • Kunnan uuteen toimintamalliin siirtymistä valmistellaan toimialoilla niiden viranhaltijoiden johdolla, jotka on "kiinnitetty" muutoksen jälkeen kyseiseen kuntaan.
  • Viranhaltijoilta kuitenkin edellytetään yhteistyötä toisen kunnan toimintamallin valmistelutyössä.

 

Kaakon kaksikko yhteistyön purkamisen rinnalla: 

 • Yhteistyötoimikunnassa käsitellään muutoksen vaihetta ja vaikutuksia säännöllisesti.
 • Hoidetaan muutosviestintä sekä tarvittava vuoropuhelu henkilöstön kanssa. Tapauskohtaisesti tarkastellaan, että viestitäänkö Kaakon kaksikkona vai kuntakohtaisesti.

 

Kaakon kaksikon yhteistoimintasopimus on voimassa valtuustokausittain. Sopimus voidaan irtisanoa päättymään joko valtuustokauden puolenvälin kohtaan tai valtuustokauden päätöskohtaan. Kunnat voivat myös sopia sopimuksen purkamisesta. Valtuustokausi päättyy 31.5.2025. Yhteistoiminnan päättäminen kesken tilikauden on huomattavasti työläämpi kuin tilikauden päättyessä.?Purkuajankohdasta päätettäessä on myös huomioitava, että muutos on työläs ja vaatii valmisteluaikaa.

 

Esittelijä Hallintojohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Palveluohjaustyöryhmä esittää Virolahden kunnalle ja Miehikkälän kunnalle päätettäväksi, että;

1) Kaakon kaksikko yhteistyö puretaan päivämäärälle 31.12.2024.
2) Kuntien väliset tehtävien siirrot toteutetaan liikkeen luovutuksena ja niissä noudatetaan edellä esitettyjä periaatteita.
3) Muutoksen jälkeisen organisoinnin valmistelussa ja toimeenpanossa noudatetaan edellä esitettyjä periaatteita.

 

Päätös Palveluohjaustyöryhmä esittää Virolahden kunnalle ja Miehikkälän kunnalle päätettäväksi, että;

1) Kaakon kaksikko -yhteistyö puretaan viimeistään päivämäärälle 31.12.2024.
2) Kuntien väliset tehtävien siirrot toteutetaan liikkeen luovutuksena ja niissä noudatetaan edellä esitettyjä periaatteita.
3) Muutoksen jälkeisen organisoinnin valmistelussa ja toimeenpanossa noudatetaan edellä esitettyjä periaatteita.
4) Sivitys- ja hyvinvointipalveluiden osalta selvitetään mahdollisuutta purkaa yhteistoiminta jo aiemmin, lähtökohtaisesti kesällä 2024. Molemmat kunnat katsoivat yhteisesti, että ainakin koulutoimen osalta koko lukuvuosi olisi järkevää toteuttaa yhdellä ja samalla organisaatiomallilla.

Palveluohjaustyöryhmä linjasi, että esitys viedään päätöksentekoon molempien kuntien kunnanhallituksiin 6.3.2023 ja kunnanvaltuustoihin 13.3.2023.

 

 

Palvo 07.03.2023 § 6 

 

Valmistelija Virolahden vt. kunnanjohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Kaakon kaksikon johtoryhmän jäsenet ovat määritelleet ne viranhaltijat ja työntekijät, joiden sijoittumistoive tulisi yllä linjattujen periaatteiden mukaisesti selvittää. Kyseiset henkilöt (virat ja toimet) ovat listattuna oheisessa liitteessä. Näiden henkilöiden sijoittumistoive huomioidaan arvioitaessa, kumpaan kuntaan henkilö "kiinnitetään" ja kuuluuko hän kuntien välisen liikkeen luovutuksen piiriin. Ne henkilöt, jotka eivät ole listauksessa mukana sijoittuisivat suoraan siihen kuntaan, johon heidän pääasiallinen tai täysimääräinen työpanos kohdentuu.

 

Palveluohjaustyöryhmässä olisi myös hyvä sopia kevään 2023 päätöksenteon tavoiteaikataulusta. Lisäksi olisi kannattavaa käydä alustava keskustelu toiminnoista, joissa nähdään edelleen yhteistyöpotentiaalia.

 

Esittelijä Virolahden vt. kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Palveluohjaustyöryhmä

1) määrittelee ne viranhaltijat ja työntekijät (virat ja toimet), joiden sijoittumistoivetta kysytään.
2) linjaa kevään 2023 päätöksenteon tavoiteaikataulusta.
3) käy alustavan keskustelun niistä toiminnoista, joissa nähdään edelleen yhteistyöpotentiaalia.

 

Päätös Päätettiin, että sijoittumistoive kuullaan liitteenä olevassa listassa mainituilta henkilöiltä. Palveluohjaustyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 16.3.2023 ja määrittää liikkeen luovutuksien piiriin kuuluvat henkilöt kuulemisten pohjalta. Asia valmistellaan päätöksentekoon 17.4.2023 kunnanhallituksiin ja 24.4.2023 kunnanvaltuustoihin.

Käytiin myös alustava keskustelu niistä toiminnoista, joissa nähdään edelleen yhteistyöpotentiaalia.

 

 

Palvo 16.03.2023 § 8  

 

Valmistelija Virolahden vt. kunnanjohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Kuulemistilauudet järjestetään Miehikkälässä ja Virolahdella 14.3.2023 ja määritellyillä henkilöillä (virat ja toimet) on edellä mainittuun päivämäärään mennessä mahdollisuus ilmaista sijoittumistoive myös sähköpostitse toimittamalla vapaamuotoinen viesti kuntien kirjaamoihin.

 

Palveluohjaustyöryhmässä 7.3.2023 sovittiin, että päättäjät saavat tiedon sijoittumistoiveista oman kunnan kunnanjohtajalta ennen palveluohjaustyöryhmän kokousta.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Palveluohjaustyöryhmä määrittää Miehikkälän ja Virolahden sekä Virolahden ja Miehikkälän välisten liikkeen luovutusten piiriin kuuluvat henkilöt (virat ja toimet).

 

Päätös Palveluohjaustyöryhmä määritti Miehikkälän ja Virolahden sekä Virolahden ja Miehikkälän välisten liikkeen luovutusten piiriin kuuluvat henkilöt (virat ja toimet) oheisen liitteen mukaisesti. Asia valmistellaan päätöksentekoon 17.4.2023 kunnanhallituksiin ja 24.4.2023 kunnanvaltuustoihin.

 

 

Palvo 16.05.2023 § 10 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Molemmat kunnanvaltuustot päättivät maaliskuussa 2023, että

 

1. Kaakon kaksikko -yhteistoiminta puretaan viimeistään päivämäärälle 31.12.2024.

2. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden koko toimialan yhteistoiminta päätetään jo päivämäärällä 31.7.2024.

3. Kuntien väliset tehtävien siirrot toteutetaan liikkeen luovutuksena ja niissä noudatetaan edellä esitettyjä periaatteita.

4. Muutoksen jälkeisen organisoinnin valmistelussa ja toimeenpanossa noudatetaan edellä esitettyjä periaatteita.

 

Kaakon kaksikon johtoryhmä on kokouksessaan 2.5.2023 arvioinut Kuntatekniikan toimialan yhteistoiminnan päättymisajankohtaa. Käytännön syistä voisi olla järkevää, että kuntatekniikan (ml. rakennusvalvonta) osalta Kaakon kaksikko -yhteistyö nykymuodossaan loppuisi samanaikaisesti sivistys- ja hyvinvointitoimialan kanssa. Käytännön syitä ovat mm.:

 • Henkilöstöpolitiikka
 • Ohjeistukset (esim. sisäinen valvonta)
 • Hallintosäännön kysymykset (esim. toimivaltakysymykset, otto-oikeus)

 

Talous- ja henkilöstöhallinnon osalta käytännön syyt (raportointikausi) edellyttävät yhteistoiminnan jatkamista tilikauden loppuun asti.

 

Johtoryhmä yksimielisesti esittää, että kuntatekniikan (ml. rakennusvalvonta) yhteistoiminta päätetään samanaikaisesti sivistys- ja hyvinvointitoimialan kanssa. Täten Kaakon kaksikko -yhteistoiminta esitetään kokonaisuudessaan päätettäväksi päivämäärälle 31.7.2024 pois lukien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, joiden yhteistoimintaa nykymuodossaan jatkettaisiin 31.12.2024 asti.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Palveluohjaustyöryhmä linjaa, että

1) Kaakon kaksikko -yhteistoiminta päätetään kokonaisuudessaan päivämäärälle 31.7.2024 pois lukien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, jotka jatkuvat nykymuodossaan 31.12.2024 asti.
2) Palveluohjaustyöryhmän 16.3.2023 linjaamat henkilöstön liikkeen luovutukset toteutetaan 31.7.2024.

 

Päätös Palveluohjaustyöryhmä linjasi päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 

KhVi 22.05.2023 § 109  

7/00.06.01/2023  

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

1) Kaakon kaksikko -yhteistoiminta päätetään kokonaisuudessaan päivämäärälle 31.7.2024 pois lukien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, jotka jatkuvat nykymuodossaan 31.12.2024 asti.
2) Palveluohjaustyöryhmän 16.3.2023 linjaamat henkilöstön liikkeen luovutukset toteutetaan 31.7.2024.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.