Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 110


# Talousarvio_ohje_2024

_______________________________________________________________________________

 

Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024 - 2026 taloussuunnitelmien laadintaohjeet

 

 

Palvo 16.05.2023 § 12 

 

Valmistelija Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan on laadittava talousarvio ja taloussuunnitelma siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa- ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan sekä talouden tavoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toimielinten määrärahat sisältyvät talousarvion käyttötalousosaan. Siinä valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän tai tehtävien hoitamiseen.

 

Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman laadinta tehdään poikkeuksellisessa toimintaympäristössä monessakin mielessä. Keskeisin haaste on Kaakon kaksikon yhteistoiminnan ainakin osittainen purkautuminen kesken tilikauden 2024.

 

Tämän vuoksi Virolahden kunnanjohtaja on valmistellut talousarvion laadintaohjeen jo tässä vaiheessa vuotta, jotta suunnittelutyö saadaan mahdollisimman pian käyntiin. Ohjetta esitetään kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

 

Lisäksi esitetään, että toimielin/ lautakuntatasoista raamibudjettia vuodelle 2024 ei laadita, vaan toimielinten/lautakuntien tulee noudattaa laadintaohjeessa annettuja ohjeita. Mikäli toimielimen/lautakunnan menomäärärahaesitys on laadintaohjetta suurempi, tulee toimielimen/lautakunnan perustella menotarpeet yksilöidysti.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Palveluohjaustyöryhmä esittää kunnanhallituksille hyväksyttäväksi

1)  liitteen mukaisen talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 laadintaohjeen.

2) ,että toimielin/lautakuntatasoista raamibudjettia vuodelle 2024 ei laadita, vaan toimielinten/lautakuntien tulee noudattaa laadintaohjeessa annettuja ohjeita. Mikäli toimielin/lautakunnan menomäärärahaesitys on laadintaohjetta suurempi, tulee toimielimen/lautakunnan perustella menotarpeet yksilöidysti.

 

Päätös Palveluohjaustyöryhmä linjasi päätösehdotuksen mukaisesti. Virolahden kunnanjohtaja tekee ohjeeseen kokouksessa linjatut muutokset ennen kunnanhallituskäsittelyjä. Korjattu versio liitetään muistion liitteeksi.

 

 

 

KhVi 22.05.2023 § 110  

43/02.01.00/2023  

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä

1)  liitteen mukaisen talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 laadintaohjeen.
2) ,että toimielin/lautakuntatasoista raamibudjettia vuodelle 2024 ei laadita, vaan toimielinten/lautakuntien tulee noudattaa laadintaohjeessa annettuja ohjeita. Mikäli toimielin/lautakunnan menomäärärahaesitys on laadintaohjetta suurempi, tulee toimielimen/lautakunnan perustella menotarpeet yksilöidysti.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.