Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 115


 

 

Viranhaltijapäätökset

 

KhVi 22.05.2023 § 115  

    

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Otto Koskela, p. 040 199 2146

 

 

 Kuntalain 92 §:n perusteella kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

 Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on  tehtävä.

 

 Viranhaltijat ja kunnanhallituksen puheenjohtaja ovat hallintosäännön nojalla tehneet ajalla 4.-16.5.2023 seuraavat päätökset:

 

 Kunnanjohtaja Otto Koskela § 16-18

 

 - avustuspäätös 1 kpl

 - henkilöstöasiat 2 kp

 

 

 Yleishallinnon toimialalla ei ole kyseisellä ajanjaksolla tehty sellaisia vi­ran­hal­ti­ja­pää­tök­siä, joihin voitaisiin hakea muutosta kuntalain mukaan ja jo­hon liittyisi kun­nan jäsenen muutoksenhakuoikeus.

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei Kuntalain 92 §:n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.