Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 31


_______________________________________________________________________________

 

Ritva Ahokkaan perintörahaston tuki Flyygelin hankintaan

 

_______________________________________________________________________________

 

 

KhVi 08.05.2023 § 96 

 

 

 

Valmistelija Vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasi, puh. 0503892125 ja

 Kunnanjohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 09.12.2019 (§167) merkinnyt tiedoksi Valtioneuvoston päätöksen Ritva Ahokkaan kuolinpesän omaisuuden luovutuksesta Virolahden kunnalle. Luovutettu omaisuus on merkitty käytettäväksi virolahtelaisten lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

 

Virolahden kunnanvaltuusto on 9.11.2020 (§35) päättänyt perintävarojen käyttösuunnitelmasta, jonka mukaan hyvinvointi- ja vapaa-aikatiimin valmistelun pohjalta kunnanjohtaja esittää aloitteet Virolahden kunnanhallituksen päätettäväksi. Kunnanhallitus päättää alle 10 000 euron suuruisten avustusten myöntämisestä. Yli 10 000 euron avustuksista päättää kunnanvaltuusto.

 

Kotkan seudun musiikkiopisto on lähestynyt Virolahden kuntaa seuraavilla kahdella aloitteella:

 

  1. Suurin tarve musiikkiopistolla on tällä hetkellä päivittää käytettävissä olevia pianoja ja flyygeleitä. Haminan Puistotalon salissa on kaksi flyygeliä sekä konsertti- että opetuskäytössä, joista toinen ei vastaa laadultaan eikä iältään enää soittajien tarpeita.
  2. Virolahtelaisten lasten muskareiden käyttöön tarvittaisiin lisäsoittimia, jotta musiikin opiskelua voitaisiin harrastaa laajemmin ja monipuolisemmin.

 

Flyygelien hankintahinta vaihtelee suuresti koon ja mallin mukaan noin 20 000 - 50 000 euron välillä (sis. alv 24 %). Musiikkiopiston ehdottaman Yamaha C3:n hankintahinta asettuu 20 000 - 30 000 euron välille.

 

Kotkan seudun musiikkiopiston rehtorin mukaan virolahtelaisia piano-oppilaita on keväällä 2023 ollut kuusi (6). Kokonaisuudessaan laajan määrän opinnoissa virolahtelaisia on ollut 14. Luvuissa eivät ole mukana varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmissä olevat oppilaat. Kaikki oppilaat osallistuvat Haminan Puistotalolla tapahtuvaan opetukseen sekä tapahtumiin.

 

Lisäksi Virolahden Muskareihin tarvittaisiin lisää soittimia mm. kanteleet, ukulelet ja rytmisoittimet. Soitinten säilyvyyden kannalta ja kuljetuksia varten kanto- ja kuljetusvälineet olisi myös hyvä hankkia. Tähän tarkoitukseen on suunniteltu 2 000 euron määrärahaa.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä Kotkan seudun musiikkiopiston esityksen Virolahden Muskareiden soitinhankinnoista (noin 2000 €).
2) flyygelin hankinnan esittämisestä kunnanvaltuustolle.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti hyväksyä Kotkan seudun musiikkiopiston esityksen Virolahden Muskareiden soitinhankinnoista (noin 2000 €) ja esittää kunnanvaltuustolle flyygelin hankkimista seuraavin reunaehdoin:

1) Kunta sitoutuu rahoittamaan flyygeliä enintään 30.000 euron arvosta (sis. alv 24%).
2) Flyygeliin tulee kiinnittää laatta, jossa kerrotaan, että flyygeli on hankittu Ritva Ahokkaan perintövaroista virolahtelaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
3) Flyygelissä tulee näkyä Virolahden kunnan vaakuna.
4) Jos Kotkan seudun musiikkiopiston toiminta Haminan Puistotalolla lakkaa, tulee flyygeli palauttaa Virolahden kunnalle.

 

KvVi 19.06.2023 § 31  

75/02.05.01.02/2021  

 

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää hankkia flyygelin seuraavin reunaehdoin:

1) Kunta sitoutuu rahoittamaan flyygeliä enintään 30.000 euron arvosta (sis. alv 24%).
2) Flyygeliin tulee kiinnittää laatta, jossa kerrotaan, että flyygeli on hankittu Ritva Ahokkaan perintövaroista virolahtelaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
3) Flyygelissä tulee näkyä Virolahden kunnan vaakuna.
4) Jos Kotkan seudun musiikkiopiston toiminta Haminan Puistotalolla lakkaa, tulee flyygeli palauttaa Virolahden kunnalle.

 

Asian käsittely Sisko Ukkola-Paronen jääväsi itsensä (hallintolain 28.1 § 5 kohta yhteisöjäävi), eikä osallistunut asian käsittelyyn. Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Leo Uski.

 

 Janne Tolvanen esitti kunnanhallituksen päätösehdotukseen ("pohjaehdotus") seuraavan muutosehdotuksen, jota Risto Kouki kannatti:

 

 "Virolahden kunta voi hankkia maksimissaan 30.000 euron arvoisen flyygelin Ritva Ahokkaan perintövaroista, mikäli se sijoitetaan Virolahdelle ja sen omistaa Virolahden kunta. Kotkan seudun musiikkiopistolle annetaan oikeus käyttää flyygeliä virolahtelaisten lasten ja nuorten opetustoimintaan Virolahdella."

 

 Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, oli suoritettava äänestys. Äänestysmenettelyksi valittiin nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Janne Tolvasen muutosehdotusta, äänestävät "EI". Äänestyksen tulos:

 

 JAA 15 ääntä: Havuaho Osmo, Henelius Jani, Hukkanen Jukka-Pekka, Hurtta Aki, Jokimies Mikko, Kivelä Anja, Kokkola Tomi, Kuokka Vappu, Lintunen Nita, Niemelä Jouni, Rökman-Pakkanen Virpi, Uski Leo, Vartiala Juhani, Vuorela Juha, Yrjönen Anton.

 

 EI 4 ääntä: Harju Jari, Kouki Risto, Pirttimäki Seppo, Tolvanen Janne.

 

 TYHJÄ 1 ääni: Lappi Jukka.

 

 Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus on äänin 15 - 4 tullut kunnanvaltuuston päätökseksi.

 

Päätös Kunnanvaltuusto päätti hankkia flyygelin seuraavin reunaehdoin:

1) Kunta sitoutuu rahoittamaan flyygeliä enintään 30.000 euron arvosta (sis. alv 24%).
2) Flyygeliin tulee kiinnittää laatta, jossa kerrotaan, että flyygeli on hankittu Ritva Ahokkaan perintövaroista virolahtelaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
3) Flyygelissä tulee näkyä Virolahden kunnan vaakuna.
4) Jos Kotkan seudun musiikkiopiston toiminta Haminan Puistotalolla lakkaa, tulee flyygeli palauttaa Virolahden kunnalle.