Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 32


# Anomus_Ritva_Ahokkaan_perintörahasto_6.6.2023

_______________________________________________________________________________

 

Ritva Ahokkaan perintörahaston tuki Virolahden lukion kehittämiseksi

 

_______________________________________________________________________________

 

 

KhVi 12.06.2023 § 119 

 

 

 

Valmistelija Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 09.12.2019 (§167) merkinnyt tiedoksi Valtioneuvoston päätöksen Ritva Ahokkaan kuolinpesän omaisuuden luovutuksesta Virolahden kunnalle. Luovutettu omaisuus on merkitty käytettäväksi virolahtelaisten lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

 

Virolahden kunnanvaltuusto on 9.11.2020 (§35) päättänyt perintävarojen käyttösuunnitelmasta, jonka mukaan hyvinvointi- ja vapaa-aikatiimin valmistelun pohjalta kunnanjohtaja esittää aloitteet Virolahden kunnanhallituksen päätettäväksi. Kunnanhallitus päättää alle 10 000 euron suuruisten avustusten myöntämisestä. Yli 10 000 euron avustuksista päättää kunnanvaltuusto.

 

Lukion rehtorilta on tullut aloite, jossa ehdotetaan perintörahastoa kohdennettavaksi seuraavasti:

 

-          E-passi tai E-passin kaltainen lahjakortti hyvinvoinnin tukemiseen (liikunta, kulttuuri) jokaiselle opiskelijalle (Esim. 45 opiskelijaa x 100 e = 4500 e)

 

-          Stipendit opiskeluun kannustaen

Vaadittava 60 opintopisteen suoritus maksetaan opintorekisterin tarkastamisen jälkeen 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. Maksetaan elokuussa.

Kustannus 30 opiskelijaa x 100 e = 3000 e

Valmistumisen yhteydessä 500 e. 15 ylioppilasta /vuosi = 7500 e.

 

-          Tietokoneet

Opiskelijalla on mahdollisuus saada omakseen valmistuttuaan käytössään ollut leasign-tietokone. Kustannusvaikutus: Jos tietokoneen lunastushinta 300 e ja 15 ylioppilasta

300 e x 15 = 4500 e. Vaihtoehtoisesti, lukio ostaa tietokoneen opiskelijalle omaksi.

 

-          Harrastevälineiden hankinta opiskelijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi. 1 800 e. Tarkempi suunnittelu, kun syksyllä kysytään lukiossa aloittavien opiskelijoiden mielipidettä asiaan.

 

-          Koulukohtaisten valinnaisaineiden tukeminen

Esim. tietotekniikan kurssia varten 360 kamera, hinta-arvio 700 e. ja lukion yhteinen kulttuurikasvastus  ja siihen liittyvä matkustaminen 3000 e.

 

Ylläolevan esityksen yhteiskustannus 25 000 e. Toteutumaan tulisi vaikuttamaan lukion opiskelijamäärä sekä opiskelijalle osoitettava tietokone (leasing-lunastus/erillinen hankinta). Suunnitelma on laadittu yhteistyössä lukion opettajakunnan kanssa.

 

Yllä esitetyt kohdat, kuten koko anomus, löytyy pykälän liitteestä.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy anomuksen seuraavin reunaehdoin:

1) Jokaiselle Virolahden lukion opiskelijalle myönnetään 100 euron arvoinen, EPassin kaltainen, etuus kerran lukuvuodessa.
2) Stipendit myönnetään anomuksessa esitetyllä tavalla kerran lukuvuodessa.
3) Tietokoneiden osalta lukio voi käyttää rahastoa valmistumisen johdosta palkitsemiseen yhteensä 10 000 eurolla lukuvuodessa. Yksityiskohtainen ja kestävä toimintamalli tulee valmistella seuraavan syyslukukauden aikana laitteiden elinkaari, laitetuki, leasing-sopimukset ym. huomioiden.
4) Harrastevälineitä voidaan hankkia kertaluonteisesti 1 800 euron arvosta.
5) Koulukohtaisia valinnaisaineita voidaan tukea rahastosta 3000 euron arvosta/lukuvuosi mm. anomuksessa esitettyihin asioihin.
6) Lukion rehtori vastaa siitä, että myönnettyjä varoja käytetään ainoastaan perinnön ehtojen mukaisesti.
7) Maksatukset ja käytännön järjestelyt tulee suunnitella yhteistyössä taloushallinnon kanssa.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KvVi 19.06.2023 § 32  

75/02.05.01.02/2021  

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto hyväksyy anomuksen seuraavin reunaehdoin:

1) Jokaiselle Virolahden lukion opiskelijalle myönnetään 100 euron arvoinen, EPassin kaltainen, etuus kerran lukuvuodessa.
2) Stipendit myönnetään anomuksessa esitetyllä tavalla kerran lukuvuodessa.
3) Tietokoneiden osalta lukio voi käyttää rahastoa valmistumisen johdosta palkitsemiseen yhteensä 10 000 eurolla lukuvuodessa. Yksityiskohtainen ja kestävä toimintamalli tulee valmistella seuraavan syyslukukauden aikana laitteiden elinkaari, laitetuki, leasing-sopimukset ym. huomioiden.
4) Harrastevälineitä voidaan hankkia kertaluonteisesti 1 800 euron arvosta.
5) Koulukohtaisia valinnaisaineita voidaan tukea rahastosta 3000 euron arvosta/lukuvuosi mm. anomuksessa esitettyihin asioihin.
6) Lukion rehtori vastaa siitä, että myönnettyjä varoja käytetään ainoastaan perinnön ehtojen mukaisesti.
7) Maksatukset ja käytännön järjestelyt tulee suunnitella yhteistyössä taloushallinnon kanssa.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.