Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 24


_______________________________________________________________________________

 

Sivistys- ja hyvinvointi, osavuosikatsaus ja lisämääräraha vuodelle 2023

 

_______________________________________________________________________________

 

SivHyltk 23.05.2023 § 40 

 

 

Valmistelija Valmistelija: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen, p. 050 3892 110

 Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander, p. 040 5493 335

 Valmistelija: Vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasi, p. 050 3892 125

 

Talousarvion 2023 täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunnan käsittelemä osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.4.2023 tulee toimittaa yleishallintoon 25.5.2023 mennessä.

 

Osavuosikatsauksessa verrataan kunnan talouden ja toiminnan kehitystä ensimmäisellä vuosikolmanneksella vuoden 2023 talousarvioon sekä edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

 

Koko sivistys- ja hyvinvointipalveluiden 28.8 %.

TA 10 116.500 € ja toteuma 2 921.729,82 €. 

 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta toiminta on ollut talous- ja toimintasuunnitelman mukaista tarkasteluajanjakson aikana. Miehikkälän ja Virolahden kuntien välisen laskutuksen näkökulmasta vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus osoittaa, että Virolahti palauttaisi Miehikkälälle kustannuksia Miehikkälän kunnan lasten kotihoidontuen menojen ollessa arvioitua pienemmät (ajalta 1.1.-30.4.2023 noin 10.000€).

 

Perusopetuksen ja lukion osalta toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti.

 

Vapaa-aikatoimen osalta toiminta on on ollut alkuvuonna edellisvuotta vastaavaa ja toteutunut talousarvion mukaisesti.

 

 Kotoutumispalveluissa tiedossa ollut kuntamallin sopimus Migrin kanssa oli  päättymässä maaliskuussa, jonka vuoksi talousarvio 2023 laadittiin vain toukokuun 2023 loppuun saakka. Kuntamallin sopimusta on jatkettu 31.12.2023 saakka. Talousarvioennuste ja lisätalousarvioesitys kesäkuusta joulukuuhun on: tulot noin 50 000 € ja menot 75 000 €.

 

 27.4.2023 Kymijoen Ravintopalvelut Oy on lähettänyt kunnalle hinnantarkistusesityksen. Yhtiö esittää asiakkailleen hinnantarkistuksia 1.6.2023 lähtien. Hinnantarkistus aterioihin ja palveluihin on 5 %.

 Virolahden osalta hinnankorotukset tarkoittavat noin 9000 €:n lisämäärärahan tarvetta sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talousarvioon.

 

 

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen

 

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy osavuosikatsauksen ja lisätalousarvioesityksen ja se lähetetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KhVi 12.06.2023 § 120 

 

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

 

 

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi, että sivistys- ja hyvinvointilautakunnan osavuosikatsaus on esitetty toimialojen yhteisen osavuosikatsaus -asian yhteydessä.

Kunnanhallitus esittää seuraavat sivistys- ja hyvinvointilautakunnan lisämäärärahat kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi

1) kotouttamispalvelujen sopimuksen jatkamisen takia:
-  Virolahden osalta 50000 € tuloja Migriltä ja 75000 € menoja, jotka sisältävät asumis-, palkkaus- ja muut kulut ja
-  Miehikkälän osalta 51000 € tuloja Migriltä ja 80000 € menoja, jotka sisältävät asumis-, palkkaus-  ja muut kulut  sekä

2) Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n hinnantarkistuksen takia päiväkotien ja koulujen aterioihin ja palveluihin menoja
- Virolahden osalta 9000 € ja  Miehikkälän osalta 5000 €

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KvVi 19.06.2023 § 24  

50/02.01.00/2022  

 

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä
1)) kotouttamispalvelujen sopimuksen jatkamisen takia:
-  Virolahden osalta 50000 € tuloja Migriltä ja 75000 € menoja, jotka sisältävät asumis-, palkkaus- ja muut kulut ja
-  Miehikkälän osalta 51000 € tuloja Migriltä ja 80000 € menoja, jotka sisältävät asumis-, palkkaus-  ja muut kulut  sekä

2) Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n hinnantarkistuksen takia päiväkotien ja koulujen aterioihin ja palveluihin menoja
- Virolahden osalta 9000 € ja  Miehikkälän osalta 5000 €.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.