Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 26_______________________________________________________________________________

 

Etelä-Kymenlaakson seudullinen kotouttamisohjelma 2023-2026

 

_______________________________________________________________________________

 

SivHyltk 25.04.2023 § 25 

 

 

 

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen p. 050 3892 110

 

Kotoutumislain (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) mukaan

kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotouttamisohjelma. Kotouttamisohjelmassa on otettava huomioon kaikki kunnan alueella asuvat maahanmuuttaneet ihmiset oleskelun perusteesta riippumatta.?Kotouttamisohjelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ensimmäinen seudullinen maahanmuutto-ohjelma on tehty vuosille 2007-2012 ja se päivitettiin 2010. Sitä seurasi Seudullinen kotouttamisohjelma vuosille 2013-2018, joka päivitettiin vuosille 2019-2022.

 

Uusin Etelä-Kymenlaakson seudullinen kotouttamisohjelma on laadittu vuosille 2023-2026. Mukana valmistelussa ovat olleet Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän viranhaltijoita sekä laaja yhteistyökumppaneiden verkosto.

 

Etelä-Kymenlaakson seudullinen kotouttamisohjelma liittyy kuntien voimassa oleviin kaupunki- ja kuntastrategioihin ja osallisuussuunnitelmiin sekä eri toimialueiden omiin ohjelmiin, Kymenlaakson alueelliseen hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan 2020-2025, Kaakkois-Suomen maahanmuuttostrategiaan ja Kymenlaakson työllisyysohjelmaan.

 

Uuden Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman (2023-2026) valmistelussa on otettu huomioon nykyiseen kotoutumislakiin ja ulkomaalaislakiin tulevat muutokset vuonna 2023 ja vuonna 2025 tuleva kotoutumislain kokonaisuudistus.

 

Etelä-Kymenlaakson seudullisessa kotouttamisohjelmassa (2023-2026) on myös seudullisia yhteisiä tavoitteita työllisyyteen, osallisuuteen ja hyviin väestösuhteisiin liittyen. Lisäksi jokaisella Etelä-Kymenlaakson kunnalla on omia kuntakohtaisia tavoitteita.

 

 

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen

 

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman 2023-2026 tiedoksi ja lähettää sen hyväksyttäväksi Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallituksille ja edelleen kuntien valtuustoille.

 

Päätös Kotouttamisohjelma merkittiin tiedoksi ja se lähetetään hyväksyttäväksi Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallituksille ja edelleen kuntien valtuustoille.

 

 

 

 

 

 

 

 

KhVi 08.05.2023 § 100 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kotouttamisohjelman kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KvVi 19.06.2023 § 26  

30/04.03.02/2022  

 

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman 2023-2026.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.