Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 27


_______________________________________________________________________________

 

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Virolahden Vuokra-asunnoille

 

_______________________________________________________________________________

 

 

KhVi 12.06.2023 § 122 

 

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Otto Koskela p. 040 199 2146

 

 Virolahden kunnanhallitus on 23.5.2022 esittänyt Virolahden kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kiinteistö Oy Virolahden Vuokra-asunnoille 1?650?000 euron, Kiinteistö Oy Virolahden Satakielelle 350?000 euron ja Kiinteistö Oy Virolahden Lehtokertulle 170?000 euron omavelkaisen lainatakauksen lämmitystavan muutoksien toteuttamiseksi. 

 

 Virolahden kunnanvaltuusto on 20.6.2022 myöntänyt omavelkaisen lainatakauksen kunnanhallituksen esityksestä Kiinteistö Oy Virolahden Vuokra-asunnoille. 

 

 Kuntien takauskeskuksesta annettu laki ja EU:n valtiontukisäännökset huomioon ottaen takausta koskevan päätöksen perusteluissa tulee ottaa kantaa takauksen ja rahoitettavan kohteen kuulumiseen kunnan toimialaan ja siihen, että rahoitettava investointi ei vääristä kilpailua. Kuntalain mukaan kunnan myöntämä takaus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata laissa säädetyistä tehtävistä eikä kunta saa myöntää takausta, jos siihen sisältyy merkittävä riski. 

 

 Kiinteistö Oy Virolahden Vuokra-asunnot on kunnan 100 % omistama tytäryhtiö.  

 

 Takaus ei ole suuruudeltaan niin merkittävä, että se voisi vaarantaa kunnan kyvyn vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. 

 

 Yleishyödyllinen sosiaalinen asuttaminen ei vääristä kilpailua asuntomarkkinoilla. Kunnan myöntämää takausta ei katsota valtiontueksi, kun yhtiö harjoittaa kunnallista julkista palvelutehtävää, kuten sosiaalista asuntotuotantoa. 

 

 Omavelkainen takaus on 100 % kilpailutettavan lainan määrästä. 

 

 Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla tai vastavakuuksilla. Vaadittavien vastavakuuksien ei tarvitse kattaa koko takaukseen liittyvää riskiä, vaan kunnan riskien hallinnan näkökulmasta riittävä osa. 

 

 KOY Virolahden Vuokra-asunnot on toimittanut Virolahden kunnalle panttikirjat: 840.939,63 €, 840.939,63 € sekä 453.434,65 €. Panttikirjat ovat Virolahden kunnan hallussa.

 

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi, että KOY Virolahden Vuokra-asuntojen toimittamat panttikirjat vastavakuudeksi. Takausprovisioksi määritellään 0,5 % vuoden viimeisen päivän mukaisesta jäljellä olevasta lainan pääomasta, provisio on maksettava määräytymispäivästä seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

 

Asian käsittely Kunnanjohtaja Otto Koskela ilmoitti olevansa KOY Virolahden Vuokra-asuntojen hallituksen jäsenenä esteellinen (edustusjäävi) ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi. Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen.

 

Muutettu päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että KOY Virolahden Vuokra-asuntojen toimittamat panttikirjat hyväksytään vastavakuudeksi. Takausprovisioksi määritellään 0,5 % vuoden viimeisen päivän mukaisesta jäljellä olevasta lainan pääomasta, provisio on maksettava määräytymispäivästä seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

 

Päätös Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KvVi 19.06.2023 § 27  

51/02.05.00/2023  

 

 

 

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä KOY Virolahden Vuokra-asuntojen toimittamat panttikirjat vastavakuudeksi. Takausprovisioksi määritellään 0,5 % vuoden viimeisen päivän mukaisesta jäljellä olevasta lainan pääomasta, provisio on maksettava määräytymispäivästä seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

 

Asian käsittely Otto Koskela, Janne Tolvanen ja Jukka Lappi jääväsivät itsensä (hallintolain 28.1 § 5 kohta yhteisöjäävi), eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn. Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.