Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 03.05.2023/Pykälä 17


____________________________________________________________________________

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

TarkltkV 03.05.2023 § 17  

    

 

 

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyissä noudatetaan hallintosäännön 15 luvun määräyksiä.

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

 

Toimielimen kokous on päätösvaltainen, kun toimielimen kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet jäsenistä.  Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

 

Hallintosäännön 71 §:n mukaan tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa.  Kunnanhallitus ei voi määrätä

edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.

 

Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty lautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle 20.4.2023.

 

Kunnan hallintosäännön 124 §:n mukaan toimielin voi pitää kokouksensa sähköisesti.  Sähköinen kokouslinkki toimitetaan sitä tarvitseville erikseen.

 

Valmistelija:  tilintarkastaja Minna Back-Helvasto, p. 050 303 6447

 

 

Päätösehdotus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä  olevien jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.

 

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että Anu Koskelan poissaollessa läsnä oli varajäsen Ahti Meriläinen.