Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.08.2023/Pykälä 141


_______________________________________________________________________________

 

Kuntaliitosselvityksen käynnistäminen Haminan kaupungin ja Virolahden kunnan välillä

 

KhVi 14.08.2023 § 141  

60/00.06.01/2023  

 

 

Valmistelijat Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146 ja

 Haminan kaupunginjohtaja Ilari Soosalu, puh. 0403532213.

 

Virolahden kunta lähestyi Haminan kaupunkia ensimmäistä kertaa toukokuussa 2023 mahdollisen kuntaliitosselvityksen käynnistämiseksi. Virolahdella asiasta oli keskusteltu kunnanvaltuuston kesken. Haminan kaupungin edustajat suhtautuivat asiaan positiivisesti. Haminassa asiasta keskusteltiin kaupunginvaltuuston kesken kesäkuussa ja selvityksen tekeminen sai kannatusta.

 

Kuntaliitosselvityksen tavoitteena on selvittää, onko yhtenä kuntana tai kaupunkina mahdollisuus paremmin vastata kuntien tulevaisuuden haasteisiin sekä paremmat edellytykset järjestää alueen asukkaiden palvelut ja niiden tarvitsema rahoitus pidemmällä aikavälillä. Selvityksen tekemistä puoltavat lisäksi alueiden yhteiset taloudelliset haasteet sekä väestöpohjan ikääntyminen.

 

Edellisen kerran vuonna 2011 selvitettiin kuntaliitoksen mahdollisuutta Haminan ja Virolahden välillä. Yli kymmenen vuotta kuntasektorilla on pitkä aika, kun yksi merkittävimmästä julkishallinnon uudistuksista mahtuu tuohon aikaikkunaan. 1.1.2019 aloitti Kymenlaakson kuntien yhteinen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Kymsote ja 1.1.2023 sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi Kymenlaakson hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueuudistus on omalta osaltaan lisännyt kuntien taloudellista ahdinkoa.

 

Elo-syyskuun aikana on tarkoitus tehdä molempien kuntien valtuustoissa päätökset kuntaliitosselvityksen käynnistämisestä ja valtuuttaa kunnanhallitukset ja tarvittaessa Haminan kaupunginjohtaja ja Virolahden kunnanjohtaja tekemään tarvittavia päätöksiä selvityksen aikaansaamiseksi. Aiemmassa kuntaliitoselvityksessä nimettiin ohjaus- ja johtoryhmä sekä erilaisia työryhmiä.

 

Keväällä 2025 järjestetään seuraavat kuntavaalit ja uusi valtuustokausi alkaa 1.6.2025. Kyseinen ajankohta on hyvä huomioida myös kuntaliitosselvitystä tehtäessä. Tavoiteaikataulu kuntaliitosselvityksen valmistumiselle on 31.3.2024.

 

Kuntia vastaavanlaisissa projekteissa on useasti avustanut Kuntaliiton omistama konsulttiyhtiö FCG. On keskusteltu, että olisi järkevää käyttää ulkopuolista konsulttia selvitystyön apuna. He pystyisivät tuottamaan taloudellista dataa, arvioida objektiivisesti molempien kuntien palveluverkkoja sekä tuottaa vaihtoehtoisia toimintamalleja mahdollisen kuntaliitoksen toteuttamiseen niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti. Haminan kaupungin sekä Virolahden kunnan johtavat viranhaltijat luonnollisesti osallistuisivat myös selvitystyöhön tuottamalla tarvittavaa informaatiota omasta toimialastaan. Selvitystyön konsulttikustannukset jaettaisiin tasan kuntien välillä. Oman organisaation sisäisistä kustannuksia kumpikin vastaa itse täysimääräisesti.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1) käynnistää kuntaliitosselvityksen Virolahden kunnan ja Haminan kaupungin välillä.
2) valtuuttaa kunnanhallituksen nimeämään selvitystyötä varten tarvittavat ohjaus- ja johtoryhmät sekä muut työryhmät sekä neuvottelemaan ja sopimaan selvitystyön yksityiskohdista.
3) valtuuttaa Haminan kaupunginjohtajan, yhteistyössä Virolahden kunnanjohtajan kanssa, hankkimaan selvitystyötä varten ulkopuolisen konsultin.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.