Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.08.2023/Pykälä 146


_______________________________________________________________________________

 

Liikunnan harrastamisen tukiseteli 16-19-vuotiaille nuorille

 

_______________________________________________________________________________

 

 

SivHyltk 27.06.2023 § 58 

 

 

Valmistelija Vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasi p. 050 3892 125

 Liikuntavastaava Mia Saarilaakso p. 050 3892 126

 Liikuntaneuvoja Lotta Riihimäki p. 040 1992 189

 

Lasten ja nuorten liikkuminen vähenee, mitä vanhemmaksi tullaan. Muutos on selkeästi havaittavissa siirryttäessä alakoulusta yläkouluun. Sama ilmiö on toteutunut myös siirryttäessä yläkoulusta toisen asteen opiskeluihin.

 

Perusopetuksessa opiskeleville lapsille ja nuorille Harrastamisen Suomen malli tarjoaa puitteet liikkumisen harrastamiselle ohjatusti koulupäivän yhteydessä vähintään kerran viikossa. Toisen asteen opiskelijoilla ei tällaista mahdollisuutta ole, ja liikkumisen kustannukset saattavat tässä vaiheessa jäädä jo opiskelijan vastuulle. Kaikissa Virolahden ja Miehikkälän maksullisissa liikuntapaikoissa ei tällä hetkellä tarjota opiskelijahintoja.

 

Vapaa-aikatoimi esittää, että Kaakon kaksikko tarjoaisi kotipaikkakunnassa kirjoilla oleville 16-19 -vuotiaille nuorille lukuvuosittaisen liikunnan harrastamisen tukisetelin. Virolahdella kirjoilla olevia 16-19 -vuotiaita nuoria on tällä hetkellä yhteensä 120 ja Miehikkälässä 68.

 

Esitetyt setelin reunaehdot:

 

 • Tukiseteli: 50€ / opiskelija / lukukausi
 • Tukiseteli myönnetään kahdella perusteella
  • opiskelijakortin tai oman opiskelijanumeron esittävälle (16-19-vuotiaat)
 • Tukisetelin voi hakea
  • Virolahden lukion kansliasta
   • Virolahden lukiossa opiskelevat
  • Liikuntatoimistosta tai kunnanviraston infosta
   • muualla toisen asteen oppilaitoksessa opiskelevat (esim. Haminan lukio, EKAMI)
 • Tukisetelin käyttö ainoastaan mainituissa maksullisissa Virolahden ja Miehikkälän liikuntapaikoissa
  • Kuntosali WoimaWirta
  • Toimintakeskus Rateva
  • Klamilan koulun kuntosali
  • Virolahden Naisvoimistelijoiden jumpat

 

Vapaa-aikatoimen tavoite on, että toimintamallia toteutetaan molemmissa Kaakon kaksikon kunnissa tasapuolisesti.

 

 

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen

 

Päätösehdotus Lautakunta päättää ottaa Liikunnan harrastamisen tukisetelin käyttöön lukuvuodeksi 2023 - 2024.

 

 

Asian käsittely Asia käsiteltiin kokoukseen tuodun uuden esityksen pohjalta.

 Uudet esitetyt setelin reunaehdot:

 

 • Tukiseteli: 50€ / opiskelija / lukukausi. Pois lukien Virolahden lukion opiskelijat, jotka voivat vaihtoehtoisesti hakea lukion myöntämän etuuden lukion kansliasta.
 • Muualla toisen asteen oppilaitoksessa (esim. EKAMI, Haminan lukio) opiskelevat voivat hakea tukisetelin 
  • Liikuntatoimistosta tai Virolahden ja Miehikkälän kunnanvirastojen infosta
 • Tukisetelin käyttö ainoastaan mainituissa maksullisissa Virolahden ja Miehikkälän liikuntapaikoissa
  • Kuntosali WoimaWirta
  • Toimintakeskus Rateva
  • Klamilan koulun kuntosali
  • Virolahden Naisvoimistelijoiden jumpat

 

 Vapaa-aikatoimen tavoite on, että toimintamallia toteutetaan molemmissa Kaakon kaksikon kunnissa tasapuolisesti. Lisämääräraha Miehikkälän (65 hlö x 50€ = 3.250 € ja Virolahden (90 hlö x 50€ = 4.500 €) vuoden 2023 talousarvioon lisätään kuntien liikuntatoimien palveluiden ostoihin.

  

 

Muutettu päätösehdotus Lautakunta hyväksyy tukisetelin toimintamallin ja päättää ottaa liikunnan harrastamisen tukisetelin käyttöön syyslukukaudeksi 2023. Lautakunta esittää kunnanhallituksille lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2023 talousarvioon.

 

Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KhVi 14.08.2023 § 146  

12/12.04.00/2023  

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää lisämäärärahan esittämisestä kunnanvaltuustolle.

 

Asian käsittely Kunnanhallitus piti ideaa tukisetelistä hyvänä. Kunnanhallitus kuitenkin evästi, että tuen sisältö tulee yhteen sovittaa kunnanvaltuuston (KhVi 12.06.2023 § 119) päätöksen kanssa, jonka mukaan lukio-opiskelijoille myönnetään 100 euron arvoinen E-passi tai E-passin kaltainen lahjakortti hyvinvoinnin tukemiseen. Myös muiden kuin lukio-opiskelijoiden vastaavanlainen tuki tulisi rahoittaa Ritva Ahokkaan rahastosta.

 

 Esitys, jossa lukio-opiskelijoiden ja muiden nuorten tukien sisältö sekä rahoittaminen on yhteen sovitettu, tulee valmistella kunnanhallitukselle, joka päättää alle 10 000 euron suuruisten avustusten myöntämisestä.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti palauttaa asian sivistys- ja hyvinvointipalveluille uudelleen valmisteltavaksi.