Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 30.08.2023/Pykälä 64


 

Vastine vesilaskuun

 

Kuteltk 30.08.2023 § 64

_________________________________________________________________________ 

39/15.00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija Vt. tekninen johtaja

 

Kiinteistön Museotie 169 nykyiset omistajat ovat jättäneet vastineen 30.5.2023 lähetettyyn vesilaskuun.

Kirjeessä todetaan, että vesilaitoksen tiedossa oleva liittymän haltija kuoli keväällä 2018 ja tämän vuoksi vesilaskut olisivat kuuluneet perikunnalle.

Lisäksi todetaan, että kiinteistölle ei ole tullut yhtään vesilaskua edellisen omistajan kuoleman jälkeen ja tämä lasku on tullut täysin yllätyksenä.

Vastineen tekijöiden mielestä kunta on ollut velvollinen huolehtimaan saatavistaan ja että laskua on kohtuullistettava ja maksuvelvollisuudet selvitettävä.

 

Vastineen tekijät esittävät että kyseessä oleva vesilasku on mitätöitävä ja nykyisille omistajille tehtävä uusi sopimus, jossa maksuvastuu siirtyy heille. Omistajuudet ovat siirtyneet nykyisille omistajille 1.3.2021 ja 5.1.2022. Veden kulutus on esitettävä edellä mainittujen omistuksien siirtymispäivämäärien jälkeen.

Lisäksi todetaan, että vedenkulutus kiinteistöllä on hyvin pientä koska siinä asuu vain kaksi iäkästä henkilöä.

 

 

Vesilaitoksen tietojen mukaan kiinteistön tuolloinen omistaja on jo vuonna 2005 ilmoittanut, että kiinteistöllä ei asuta vakituisesti ja pyytänyt sulkemaan kulutuspisteen kunnes he ilmoittavat kulutuspisteen käyttöönotosta. Laskutus on käynnistetty uudelleen käyttöönottoilmoituksen jälkeen kesällä 2006.

Tämän jälkeen vuonna 2016 on uudelleen ilmoitettu, että kiinteistöä ei käytetä vakinaisesti ja pyydetty keskeyttämään vesilaskutus sekä luvattu ilmoittaa jos kiinteistön käytössä tapahtuu muutoksia.

Seuraava yhteydenotto kiinteistöltä on tullut 4.4.2023, kun toinen kiinteistön nykyisistä omistajista on soittanut ja ilmoittanut, että vesilaitoksella tiedossa ollut omistaja on kuollut 2018. Samalla soittaja on kysynyt miksi ei ole vesilaskuja tullut ja pyytänyt vesilaitosta lukemaan vesimittarin. Tätä ennen ei ole kiinteistöltä oltu yhteydessä vesilaitokseen sitten vuoden 2016. Vesilaitoksen toimesta mittari on luettu 2.5.2023, kun lumet ovat sulaneet ja vesimittarille on ollut pääsy. Mittarin lukeman mukaan keskikulutus kiinteistöllä 2016-2023 on ollut 910 m3/v.

 

Vesihuoltolaitoksen sopimusehtojen 11 § mukaan

"Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti laitokselle kiinteistön luovutuksesta. Liittyjä sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla liittyjän sopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja.

 

 Luovutuksensaaja tulee sopijapuoleksi, kun laitos on hyväksynyt sopimuksen siirron. Laitos ilmoittaa luovutuksensaajalle siirron hyväksymisestä. Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymismaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot täytetty tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisesti vastattavakseen. Muussa tapauksessa luovutuksensaaja katsotaan uudeksi liittyjäksi, jonka kanssa  tehdään uusi liittymis- ja käyttösopimus ja jolta veloitetaan liittymismaksu.

 

 Kiinteistön luovutuksella tarkoitetaan tässä kohdassa toimenpidettä, jonka seurauksena kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija vaihtuu."

 

 Kiinteistön omistaja ei ole ilmoittanut vesilaitokselle omistajan vaihdoksista eikä kiinteistön uudelleen käyttöönotosta. Näin ollen vesilaitoksella ei ole ollut oikeaa tietoa kulutuspisteen käytöstä tai omistajista.

 

Esittelijä Vt. tekninen johtaja Sami Nivuslammi

 

Ehdotus Vesihuoltolaitoksen yleisten sopimusehtojen kohdan 3.10 mukaan liittyjä ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisesti kiinteistön luovutuksesta kuukauden kuluessa luovutuspäivämäärästä. Liittyjä sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla liittyjän sopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja.

Koska vesihuoltolaitokselle ei ole tullut minkäänlaista tietoa tuon vuonna 2016 tehdyn keskeytyksen jälkeen, ei vesihuoltolaitoksella ole tietoa missä vaiheessa ja kuka on vettä käyttänyt. Kuntatekniikan lautakunta katsoo nykyisen kiinteistön omistajan/omistajien olevan vastuussa vesiliittymästä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.