Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 30.08.2023/Pykälä 67


Ilmoitusasiat

 

Kuteltk 30.08.2023 § 67

______________________________________________________________________  

    

 

 

Toimielimelle annetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

 

Miehikkälä ja Virolahti

 

Ara Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

30.5.2023 Ohje asukasvalintojen valvonnasta kunnille ja hyvinvointialueille

 

Haminan kaupunki / Lupavaliokunnan pöytäkirjanote 20.6.2023

§58 Virolahden ja Miehikkälän Itämeri-toimenpideohjelman päivitys 2023

 

Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy

Urpalanjoen tarkkailun yhteenveto vuodelta 2022 ja pitkäaikaistarkastelu vuosilta 2003-2022

 

Haminan kaupunki / Terveysvalvonta

18.7.2023 Tiedote / Uimavesien mikrobiologinen laatu

heinäkuussa 2023 Haminan, Virolahden ja Miehikkälän uimarannoilla

 

Haminan kaupunki / Terveysvalvonta

14.8.2023 Tiedote / Uimavesien mikrobiologinen laatu

heinäkuussa 2023 Haminan, Virolahden ja Miehikkälän uimarannoilla

 

Miehikkälä

 

Aluehallintovirasto

26.5.2023 Valtionavustuspäätös Pitkäkosken päiväkodin lähiliikuntapaikka

 

Kymen Ympäristölaboratorio Oy

14.7.2023 Uimavesi Muurikkalan uimaranta

14.7.2023 Uimavesi Myllylammen uimaranta

14.7.2023 Uimavesi Syväjärven uimaranta

14.7.2023 Uimavesi Vallanjärven uimaranta

14.7.2023 Uimavesi Kalliokosken uimaranta

14.7.2023 Uimavesi Halmaanjärven uimaranta

14.7.2023 Uimavesi Likolammen uimaranta

 

Ympäristövakuutuskeskus

27.7.2023 Vahinkoilmoitus

 

Haminan kaupunki ympäristötarkastaja

28.7.2023 Tarkastuskeromus Säästöpirtintie 70 öljyvahinko

 

Kymen Ympäristölaboratorio Oy

11.8.2023 Uimavesi Muurikkalan uimaranta

11.8.2023 Uimavesi Myllylammen uimaranta

11.8.2023 Uimavesi Syväjärven uimaranta

11.8.2023 Uimavesi Vallanjärven uimaranta

11.8.2023 Uimavesi Kalliokosken uimaranta

11.8.2023 Uimavesi Halmaanjärven uimaranta

11.8.2023 Uimavesi Likolammen uimaranta

11.8.2023 Uimavesi Lapjärven uimaranta

 

Virolahti

 

 Haminan kaupunki / Lupavaliokunnan pöytäkirjanote 20.6.2023

§ 60 Maa-aines- ja ympäristölupa Suomen Kiviteollisuus Oy:lle tarvekiven louhintaan ja murskaukseen, Pyterlahti, Virolahti

 

Virolahden kunnanhallituksen pöytäkirjanote 14.8.2023

§ 148 Määräalan myynti Mustalahdesta

 

Maanmittauslaitos

26.6.2023 Yksityistietoimitus pöytäkirja

 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry

27.6.2023 Summanlahden ja Rempakan pumppaamoiden jätevesitarkkailu 6/23 (6.-7.6.2023)

 

Kymen Ympäristölaboratorio Oy

29.6.2023 Talousvesi Villinrannan palvelukeskus, Klamilan Sato, Itä-Virojoen vok

 

Kymen Ympäristölaboratorio Oy

14.7.2023 Uimavesi Kiiskijärven uimaranta

14.7.2023 Uimavesi Huvisaaren uimaranta

14.7.2023 Uimavesi Klamilan uimaranta

14.7.2023 Uimavesi Valkjärven uimaranta

 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry

17.7.2023 Summanlahden ja Rempakan pumppaamoiden jätevesitarkailu 7/23 (4.-5.7.2023)

 

 Kymen Ympäristölaboratorio Oy

 20.7.2023 Talousvesi Härmänkankaan vedenottamo

 20.7.2023 Pohjavesi Vilkkilän kaivo

 

 Kymen Ympäristölaboratorio Oy

 28.7.2023 Talousvesi Virojoen paloasema

 28.7.2023 Talousvesi Pyölin vesiosuuskunta Rannakankaantie 11

 

 Kymen Ympäristölaboratorio Oy

 31.7.2023 Pohjavesi Hurpun vedenottamo

 31.7.2023 Talousvesi Hurpun merivartioasema

 

 Kymen Ympäristölaboratorio Oy

11.8.2023 Uimavesi Kiiskijärven uimaranta

11.8.2023 Uimavesi Pyyhinlammen uimaranta

11.8.2023 Uimavesi Huvisaaren uimaranta

11.8.2023 Uimavesi Klamilan uimaranta

11.8.2023 Uimavesi Valkjärven uimaranta

 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry

18.8.2023 Summanlahden ja Rempakan pumppaamoiden jätevesitarkkailu 8/23 (1.-2.8.2023)

 

 

Esittelijä Vt. tekninen johtaja Sami Nivuslammi

 

Ehdotus Toimielin merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Päätös          Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.