Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 166


Vuoden 2024 vaalit, oikeusministeriön kirje

_______________________________________________________________________________

 

Vuoden 2024 presidentinvaalin ja europarlamenttivaalien äänestyspaikat

 

KhVi 11.09.2023 § 366  

57/00.00.00.01/2023  

 

 

Valmistelija hallintosihteeri Arja Salmi, puh. 050 389 2120

 

Presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17.-23.1.2024 ja ulkomailla 17.-20.1.2024. Jos presidentinvaalissa toimitetaan toinen vaali (toinen kierros), sen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1.-6.2.2024 ja ulkomailla 31.1.-3.2.2024.

 

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 29.5.-4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.-1.6.2024.

 

Perustuslain 14 §:n 4 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa hän itseään koskevaan päätöksentekoon. Tämän nojalla kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä.

 

Oikeusministeriö pitää ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen riittävää lukumäärää yhtenä keskeisenä tekijänä hyvän äänestysaktiivisuuden saavuttamiselle sekä presidentinvaalissa että europarlamenttivaaleissa.

 

Kunnan on vaalijärjestelyissään huolehdittava siitä, että äänestyspaikat ovat saavutettavia ja esteettömiä ja että äänestäminen äänestyspaikoissa on kaikissa tilanteissa äänestäjille mahdollisimman turvallista ja että järjestelyt myös näyttävät äänestäjien silmissä siltä. Yhtä lailla äänestyspaikoissa on pystyttävä huolehtimaan vaalivirkailijoiden turvallisuudesta.

 

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkojen tulee olla samat sekä ensimmäisessä että mahdollisessa toisessa vaalissa. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikat ovat olla samat kuin presidentinvaalissa.

 

Ennakkoäänestyspaikkoja tulisi perustaa riittävä määrä ja eri puolille kuntaa, jotta äänestäjät jakaantuisivat mahdollisimman tasaisesti eri paikkojen kesken, jolloin suuria ruuhkia ei syntyisi. Ennakkoäänestyspaikassa on voitava pitää riittävät etäisyydet äänestämään tulleiden kesken.

 

Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden koosta taikka asukasmäärästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. Äänestysalueista päättää valtuusto. Virolahden kunnanvaltuusto on päättänyt 19.6.2023, että Virolahden äänestysalueet ovat Klamila, Ravijoki ja Virojoki. Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka.

 

Virolahden äänestyspaikat ovat olleet samat jo useita vuosia ja ne täyttävät oikeusministeriön kriteerit toimivasta ja hyvin saavutettavasta äänestyspaikasta. Äänestyspaikkojen määrää ei suositella vähennettäväksi ja niiden pitäisi pysyä mahdollisimman tutuissa paikoissa.

 

Äänestyspaikkatiedot tulee merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään presidentinvaaleissa 3.11.2023 mennessä ja europarlamenttivaaleissa 22.3.2024 mennessä.

 

Virolahden kunnan yleiset äänestyspaikat ja -ajat olivat eduskuntavaaleissa 2023 seuraavat:

 

1. Yleiset ennakkoäänestyspaikat:

 

- Virolahden kirjasto, os. Rantatie 9, 49900 Virolahti

 ma-pe klo 10-18 ja la-su klo 10-16

 

- Villinrannan palvelukeskus, os. Rantatie 22, 49900 Virolahti

 vaalitoimikunnan määräämänä ajankohtana

 

- liikkuva ennakkoäänestyspaikka, vaalibussi

 keskusvaalilautakunnan reittisuunnitelman mukaisesti.

 

2. Varsinaisen vaalipäivin äänestyspaikat:

 

-  001 Klamila,

 Klamilan koulu, os. Häppiläntie 750, 49860 Klamila

 

-  002 Ravijoki,

 Ravijoen paloasema, os. Koulutilantie 556, 49980 Ravijoki

 

- 003 Virojoki,

 os. Virojoen kirjasto, os. Rantatie 9, 49900 Virolahti

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2024 presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa käytetään vakiintuneita, edellisissä vaaleissa kunnassa käytössä olleita äänestyspaikkoja ja sovelletaan samoja aukioloaikoja.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.