Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 169


Harju luottamustoimet

_______________________________________________________________________________

 

Eron myöntäminen luottamustoimista/Jari Harju

 

_______________________________________________________________________________

 

KhVi 28.08.2023 § 157 

 

Valmistelija Hallintosihteeri Arja Salmi, p. 050 389 2120

 

Valtuutettu Jari Harju on ilmoittanut kunnanhallituksen kokouksessa 14.8.2023 eroavansa kaikista luottamustoimistaan paikkakunnalta poismuuton takia 15.8.2023 alkaen.

 

Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetuille ja varavaltuutetuille.

 

Kuntalain 17.2 §:n mukaan, jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

 

Jos valtuutettu Jari Harjulle myönnetään ero valtuutetun luottamustehtävästä, hänen tilalle kutsutaan Perussuomalaisten 1. varavaltuutettu Jaakko Palm. Samassa yhteydessä, kun Palm nostetaan varsinaiseksi valtuutetuksi, Jaana Suikista tulee 1. varavaltuutettu.

 

Jari Harju on toiminut tällä valtuustokaudella luottamusmiehenä seuraavissa toimielimissä:

 

-          kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja (valtuusto valitsee)

-          käräjäoikeuden lautamies (valtuusto valitsee)

-          kuntatekniikan lautakunnan varajäsen, henkilökohtainen varajäsen Juhani Vartialalle (valtuusto valitsee)

-          henkilöstöjaoston varajäsen, henkilökohtainen varajäsen Anja Kivelälle (valtuusto valitsee)

-          palveluohjaustyöryhmän varajäsen, henkilökohtainen varajäsen Anja Kivelälle (valtuusto valitsee)

-          kuntatekniikan lupajaostossa kunnanhallituksen edustajan (Anja Kivelä) varaedustaja (hallitus nimeää)

-          kutsuntalautakunnan varajäsen (hallitus nimeää)

 

Jäsenyhteisöissä kunnan edustajana (hallitus nimeää):

 - As. Oy Elopolku

 - Suomen Kotiseutuliitto

 - Ympäristötoimen seurantakokous, Hamina

 

 Edustaja tie-, osakas- ja osuuskunnissa (hallitus nimeää):

  - Kalasataman, Kyöperikin, Satamatien ja Sepänkorven yksityistiet

  

Edellä mainittuihin luottamuselimiin tulee Jari Harjun tilalle nimetä uudet luottamushenkilöt, mikäli hänelle myönnetään ero luottamustoimesta.

 

Oheismateriaalina on yhteenveto kokouksista, joissa Jari Harju on valittu em. luottamustoimiin.

 

 

 

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää

1) myöntää eron Jari Harjulle kunnanvaltuutetun luottamustehtävästä sekä hänen muista luottamustoimistaan (kunnanvaltuuston I varapuheenjohtajan tehtävä, käräjäoikeuden lautamies, kuntatekniikan lautakunnan varajäsen,  henkilöstöjaoston varajäsen ja  palveluohjaustyöryhmän varajäsen) 15.8.2023 alkaen,

2) todeta, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu (KuntaL 17.2 §) Harjun tilalle kunnanvaltuutetuksi Perusssuomalaisten ensimmäisen varavaltuutettu Jaakko Palmin, jolloin Jaana Suikista tulee  Perussuomalaisten 1. varavaltuutettu

3) valita Harjun tilalle kunnanvaltuuston I varapuheenjohtajan

4) valita Harjun tilalle käräjäoikeuden lautamiehen

5) valita Harjun tilalle kuntatekniikan lautakunnan varajäsenen Juhani Vartialalle

6) valita Harjun tilalle henkilöstöjaoston varajäsenen Anja Kivelälle

7) valita Harjun tilalle palveluohjaustyöryhmän varajäsenen Anja Kivelälle

8) todeta, että kunnanhallitus valitsee Jari Harjun tilalle kutsuntalautakunnan varajäsenen ja kuntatekniikan lupajaostoon kunnanhallituksen edustajan (Anja Kivelä) varaedustajan

9) todeta, että kunnanhallitus valitsee Jari Harjun tilalle kunnanhallituksen edustajat seuraaviin jäsenyhteisöihin ja tiekuntiin: As. Oy Elopolku, Suomen Kotiseutuliitto, ympäristötoimen seurantakokous, Hamina sekä Kalasataman, Kyöperikin, Satamatien ja Sepänkorven yksityistie.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KvVi 04.09.2023 § 40 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää

1) myöntää eron Jari Harjulle kunnanvaltuutetun luottamustehtävästä sekä hänen muista luottamustoimistaan (kunnanvaltuuston I varapuheenjohtajan tehtävä, käräjäoikeuden lautamies, kuntatekniikan lautakunnan varajäsen,  henkilöstöjaoston varajäsen ja  palveluohjaustyöryhmän varajäsen) 15.8.2023 alkaen,

2) todeta, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu (KuntaL 17.2 §) Harjun tilalle kunnanvaltuutetuksi Perusssuomalaisten ensimmäisen varavaltuutettu Jaakko Palmin, jolloin Jaana Suikista tulee  Perussuomalaisten 1. varavaltuutettu

3) valita Harjun tilalle kunnanvaltuuston I varapuheenjohtajan

4) valita Harjun tilalle käräjäoikeuden lautamiehen

5) valita Harjun tilalle kuntatekniikan lautakunnan varajäsenen Juhani Vartialalle

6) valita Harjun tilalle henkilöstöjaoston varajäsenen Anja Kivelälle

7) valita Harjun tilalle palveluohjaustyöryhmän varajäsenen Anja Kivelälle

8) todeta, että kunnanhallitus valitsee Jari Harjun tilalle kutsuntalautakunnan varajäsenen ja kuntatekniikan lupajaostoon kunnanhallituksen edustajan (Anja Kivelä) varaedustajan

9) todeta, että kunnanhallitus valitsee Jari Harjun tilalle kunnanhallituksen edustajat seuraaviin jäsenyhteisöihin ja tiekuntiin: As. Oy Elopolku, Suomen Kotiseutuliitto, ympäristötoimen seurantakokous, Hamina sekä Kalasataman, Kyöperikin, Satamatien ja Sepänkorven yksityistie.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jari Harjun tilalle valittiin:

-    kunnanvaltuuston I varapuheenjohtajaksi Jani Henelius

-    käräjäoikeuden lautamieheksi Aki Hurtta

-    kuntatekniikan lautakunnan varajäseneksi (Juhani Vartialalle) Jaakko Palm

-    henkilöstöjaoston varajäseneksi (Anja Kivelälle) Jani Henelius

-    palveluohjaustyöryhmän varajäseneksi (Anja Kivelälle) Jani Henelius.

 

 

KhVi 11.09.2023 § 369  

64/00.00.01.02/2023  

 

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus 1) Kunnanhallitus päättää valita Jari Harjun tilalle kutsuntalautakunnan varajäsenen ja kuntatekniikan lupajaostoon kunnanhallituksen edustajan.

2) Kunnanhallitus päättää valita Jari Harjun tilalle kunnanhallituksen edustajat seuraaviin jäsenyhteisöihin ja tiekuntiin: As. Oy Elopolku, Suomen Kotiseutuliitto, ympäristötoimen seurantakokous Hamina sekä Kalasataman, Kyöperikin, Satamatien ja Sepänkorven yksityistiet.

 

Päätös 1) Kunnanhallitus päätti valita Jari Harjun tilalle kutsuntalautakunnan varajäseneksi Juhani Vartialan ja kuntatekniikan lupajaostoon kunnanhallituksen edustajaksi Sisko Ukkola-Parosen.

2) Kunnanhallitus päätti valita Jari Harjun tilalle seuraavat kunnanhallituksen edustajat seuraaviin jäsenyhteisöihin ja tiekuntiin:
- As. Oy Elopolku: Juhani Vartiala
- Suomen Kotiseutuliitto: Aki Hurtta
- Ympäristötoimen seurantakokous Hamina: Aki Hurtta
- Kalasataman, Kyöperikin, Satamatien ja Sepänkorven yksityistiet: Jani Henelius.