Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.10.2023/Pykälä 182


_______________________________________________________________________________

 

Virolahden sivistys- ja hyvinvointipalveluita koskevat yhteistoimintaneuvottelut

 

KhVi 09.10.2023 § 182  

72/01.00.03/2023  

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Virolahden ja Miehikkälän kunnanvaltuustot ovat 19.6.2023 päättäneet, että Kaakon kaksikko -yhteistyö päättyy sivistys- ja hyvinvointipalveluiden sekä kuntatekniikan osalta 31.7.2024. Näin ollen osassa työtehtäviä työmäärä ja vastuut vähenevät olennaisesti ja pysyvästi, kun työpanosta ei jatkossa kohdennu Miehikkälälle tuotettuihin palveluihin. Samalla Miehikkälän rahoitusvastuu yhteiskäyttöisen henkilöstön kustannuksista lakkaa.

 

Tuotannollisten perusteiden lisäksi Virolahden talous on heikossa tilassa ja näkymät ovat synkät. Kunnalla on konsernitaseessa kertyneitä alijäämiä 375 €/asukas vuoden 2022 tilinpäätöksessä, toiminnan rahavirta oli konsernissa vuonna 2022 yli 900.000 euroa negatiivinen ja lainakanta kasvoi lähes 5,4 miljoonalla eurolla. Vuoden 2023 emokunnan talousarvio on laadittu yli 2,1 miljoonaa alijäämäiseksi. Tulevalla taloussuunnitelmakaudella verotulojen ja valtionosuuksien odotetaan edelleen laskevan olennaisesti kuluvaa vuotta alemmalle tasolle. Kunnan talous ja toiminta tulee saada tasapainoon.

 

Edellä mainituista sekä tuotannollisista että taloudellisista syistä johtuen Virolahdella on perusteltua aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Yt-neuvottelut rajataan tässä vaiheessa koskemaan Virolahden työnantajavastuulla olevaa sivistys- ja hyvinvointipalveluiden henkilöstöä.

 

Toistaiseksi Miehikkälän työnantajavastuulla toimivan kuntatekniikan sekä ainakin koko vuoden 2024 Miehikkälään palveluita tuottavan talous- ja henkilöstöhallinnon osalta yt-neuvottelujen tarvetta tullaan arvioimaan myöhemmässä vaiheessa.

 

Yt-neuvotteluilla ei tähdätä työntekijöiden tai viranhaltijoiden irtisanomisiin, mutta 1-5 henkilön osa-aikaistamiset ovat mahdollisia. Lisäksi olennaiset muutokset työ- tai virkasuhteen ehtoihin, kuten nimikkeisiin ja tehtävänkuviin ovat mahdollisia.

 

Neuvotteluissa tavoitellaan toiminnallisesti tehokasta ja oikein mitoitettua organisaatiota Kaakon kaksikon jälkeiselle ajalle 1.8.2024 alkaen. Tavoitteena yt-neuvotteluissa on alentaa Kaakon kaksikon purkautumisesta aiheutuvia kustannuksia maksimissaan 120 000 euron arvosta.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1) käynnistää Virolahden sivistys- ja hyvinvointipalveluiden 1.8.2024 jälkeistä organisaatiota koskevat yt-neuvottelut.
2) nimittää yt-neuvotteluhin työnantajan edustajiksi kunnanjohtajan ja hallintojohtajan.

 

Asian käsittely Kunnanhallituksen puheenjohtaja Vappu Kuokka ilmoitti olevansa esteellinen (hallintolain 28.1 § 1 kohta, osallisuusjäävi) ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Anja Kivelä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.