Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.10.2023/Pykälä 186


_______________________________________________________________________________

 

Lausunto Virolahden kunnanhallitukselle sivistys- ja hyvinvointilautakunnan 21.2.2023 §18 päätökseen liittyen

 

 

SivHyltk 26.09.2023 § 74 

 

 

 

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen p. 050 3892 110

 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksestä (21.02.2023, § 18) on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Itä-Suomen hallinto-oikeus on toimittanut Virolahden kunnanhallitukselle valituksen johdosta lausunto- ja asiakirjapyynnön, jossa se pyytää Virolahden kunnanhallitusta:

 

1. Hankkimaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan lausunnon sekä antamaan halutessaan lisäksi oman lausuntonsa asiassa.

2. Vastaamaan valittajan esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausumaan esitetystä selvityksestä.

3. Toimittamaan kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat ja muu tarvittava selvitys, mukaan lukien:

. virkasuhteeseen ottamista koskeva päätös oikaisuvaatimusohjeineen sekä valituksenalainen päätös siihen liitettyine valitusosoituksineen

. viranhakukuulutus

. selvitys viran kelpoisuusvaatimuksista

. valittajan sekä virkaan valitun hakemusasiakirjat liitteineen

. mahdolliset koontiluettelot hakijoista, ansiovertailu, haastattelumuistiinpanot ja mahdollinen muu selvitys siitä, kuinka hakijoita on vertailtu

. oikaisuvaatimus liitteineen

 

Itä-Suomen hallinto-oikeuden kehotuksen mukaisesti on valmisteltu lausunto, jonka sivistys- ja hyvinvointilautakunta antaa Virolahden kunnanhallitukselle. Lausunto ja sen liitteet ovat tämän pykälän liitteinä ja ne salataan julkisuuslain 24 §:n perusteella.

 

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaisena varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander.

 

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta antaa liitteen mukaisen lausunnon Virolahden kunnanhallitukselle.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että nuorisovaltuuston edustaja Juuso Salmela poistui asian käsittelyn ajaksi.

 

 

KhVi 09.10.2023 § 186  

26/01.01.04.01/2022  

 

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1) yhtyä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan antamaan lausuntoon, eikä katso oman lausunnon antamista tarpeelliseksi.
2) todeta, että sivistys- ja hyvinvointilautakunnan antamassa lausunnossa on vastattu valittajan esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausuttu esitetystä selvityksestä.
3) toimittaa sivistys- ja hyvinvointilautakunnan antaman lausunnon sekä pyydetyt asiakirjat Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.