Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 195


# OVK 2-2023_ valmis

_______________________________________________________________________________

 

Osavuosikatsaus 1-8/2023

 

KhVi 23.10.2023 § 195  

    

 

Valmistelija Hallintojohtaja Sanna Lahti p. 040 199 2310

 Kunnanjohtaja Otto Koskela p. 040 199 2146

 

Hallintosäännön 9 §n mukaan toimialojen on raportoitava valtuustolle sen asettamien sitovien toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta määräajoin, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Toinen osavuosikatsaus on laadittu 31.8.2023 tilanteesta.

 

Virolahden kunnan ensimmäisen ja toisen vuosikolmanneksen keskeisimpiä tapahtumia olivat päätökset Kaakon kaksikko -yhteistyön päättämisestä sekä kuntaliitosselvityksestä Haminan kanssa. Virolahden ja Miehikkälän kunnanvaltuustot päättivät kevään ja kesän aikana, että yhteistoiminta puretaan sivistys- ja hyvinvointitoimialalla sekä kuntatekniikan toimialalla 31.7.2024 alkaen. Yhteistyö talous- ja henkilöstöhallinnon osalta sen sijaan jatkuu ainakin tilikauden 2024 loppuun asti. Yhteistyön päättäminen tulee olemaan taloudellisesti ja toiminnallisesti suuri muutos, johon on suunnitelmallisesti ryhdytty varautumaan toisen vuosikolmanneksen aikana. Virolahden kunnanvaltuusto päätti 4.9.2023 käynnistää kuntaliitosselvityksen Virolahden kunnan ja Haminan kaupungin välillä. Kuntaliitosselvitys on yksi keino kartoittaa alueen palvelurakennetta ja kuntien kykyä vastata voimakkaasti muuttuneen rahoitusrakenteen tuomiin taloudellisiin haasteisiin. Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen verotulojen suhteellinen merkitys kunnan kokonaisrahoituksessa korostuu: valtionosuuksilla rahoitetaan Virolahden kunnan vuoden 2023 toimintakatteesta enää vajaa neljännes, kun vielä vuonna 2022 valtionosuuksilla katettiin liki puolet toimintakatteesta.

 

Vuodelle 2023 suunniteltujen investointien toisen vuosikolmanneksen loppuun mennessä toteutuneiden hankintojen toteuma-aste oli vain 44 %, eli noin 176.000 euroa. Tämä ennakoi sitä, että investointeihin varatut määrärahat eivät tule kokonaisuudessaan käytettyä. Vuoden 2023 keskeisemmät suunnitellut investoinnit liittyvät vesi- ja viemärijohtojen uusintaan, kiinteistöjen lämmitystapamuutoksiin sekä yläkoulun/lukion teknisen tilan purunpoistojärjestelmään. Biolämpölaitoksen rakentamiseen liittyvä kaavamuutos on käynnistetty, ja lopulliset lämmitystaparatkaisut ovat riippuvaisia päivittyvistä suunnitelmista sekä tulevista investointipäätöksistä. Virolahden rantayleiskaavan odotetaan valmistuvan aikaisintaan alkuvuodesta 2024. Säkäjärvelle Fortumin suunnitteleman teollisen mittakaavan aurinkovoimalahankkeen edellyttämä yleiskaavamuutos on käynnistynyt toisen vuosikolmanneksen aikana. Hankkeen kehitysvaihe luontoselvityksineen ja kaavoituksineen kestää tyypillisesti 1-2 vuotta.

 

Virolahden kunnan lainamäärä on kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana kasvanut 1,3 miljoonaa euroa. Lainapääoman kasvusta ja markkinakorkojen yhä jatkuneesta noususta johtuen kunnan budjetoidut korkokustannukset tulevat ylittymään. Korkoriskiin on osittain varauduttu sopimuksellisesti; korkoputken ja SWAP-sopimuksen kautta 31.8.2023 toteutunut suojausaste on kuitenkin vain noin 39 %. Talousarviossa 2023 on varauduttu 1,6 miljoonan euron lyhytaikaisen lainan nostamiseen. Osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä ei ole näköpiirissä, että talousarviossa huomioitu tarve lisärahoitukselle ylittyisi, mutta kassan riittävyyttä on seurattava aktiivisesti.

 

Kaakon kaksikon kuntien hallinto-organisaatioissa tapahtuneet henkilövaihdokset eivät ole aiheuttaneet häiriöitä palvelutuotantoon, mutta sijaisjärjestelyt, kasautuneet työtehtävät ja toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat kuitenkin verottaneet kunnan kykyä kehittää toimintaansa ja palveluitaan. Tulevista ja tapahtuneista toimintaympäristön muutoksista johtuva epävarmuus ja Kaakon kaksikon henkilöstön kuormitus on näkynyt mm. työterveyshuollon palveluiden lisääntyneenä kysyntänä.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2023 kunnanvaltuustolle tiedoksi.             

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.