Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 198


# Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta 2024

_______________________________________________________________________________

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan nimeäminen presidentinvaalia ja europarlamenttivaaleja 2024 varten

 

KhVi 11.09.2023 § 367 

 

Valmistelija hallintosihteeri Arja Salmi, puh. 050 389 2120

 

Presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. Jos presidentinvaalissa toimitetaan toinen vaali (toinen kierros), sen vaalipäivä on 11.2.2024. Europarlamenttivaalien vaalipäivä on 9.6.2024.

 

Kunta voi harkintansa mukaan asettaa vaalilautakunnat erikseen presidentinvaalia ja erikseen europarlamenttivaaleja varten tai asettaa samat vaalilautakunnat molempiin vaaleihin.

 

Vaalilain 15 §:n kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

 

1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä

 

2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

 

Virolahdella tulee nimetä Klamilan, Ravijoen ja Virojoen äänestysalueiden vaalilautakunnat ja Virolahden laitosäänestyksistä vastaava vaalitoimikunta.

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäseniin ja varajäseniin ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä.

 

Virolahden keskusvaalilautakunta on lisäksi todennut kokouksessaan 31.3.2023 § 32, että vaalitoimielinten kokoonpanoa tulee nykyisestään vahvistaa lakisääteisen vaalityön sujuvan hoidon turvaamiseksi.

 

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten kelpoisuus:

 

-          oltava vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen

-          edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä vuoden 2023 eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu

-          ehdokas ei voi olla jäsen/varajäsen (vaalitoimikunnassa ei myöskään ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi)

-          jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä (Vaalilaki 15.2 §)

 

 

 

 

 

 Esteellisyys:

 

-          vaalilautakunnassa äänestäjän avustajana EI saa toimia jäsenenä olevan ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi (ehdokkaan läheiset) (VaaliL 73.2 §).

-          vaalitoimikunnassa jäsenet ja varajäsenet voivat toimia kaikissa tehtävissä

 

 Oikeusministeriö suosittelee, että vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävillä, tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja aikaa perehtyä siihen.

 

 Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan.

 

 Vaalilautakuntien sähköisen vaaliluettelon käytön harjoittelu toteutetaan VAT-vaalitietojärjestelmän käyttäjille (Klamila ja Virojoki) 11.1.2024/presidentinvaali ja 16.5.2024 europarlamenttivaalit.

 

 Oheisaineistona eduskuntavaalien 2023 vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet tiedoksi asian valmistelua varten.

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Virolahden kunnanhallitus päättää asettaa samat vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan molempiin vaaleihin.

Kunnanhallitus antaa valtuustoryhmille valmisteltavaksi vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten nimeämiset. Kunnanhallitus nimeää seuraavassa kokouksessa 25.9.2023 1) Klamilan, Ravijoen ja Virojoen äänestysalueiden vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet sekä asettaa toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 2) vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet sekä asettaa toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KhVi 25.09.2023 § 177 

 

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus nimeää 1) Klamilan, Ravijoen ja Virojoen äänestysalueiden vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet sekä asettaa toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 2) vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet sekä asettaa toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Nimitetyt henkilöt löytyvät oheisesta liitteestä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KhVi 23.10.2023 § 198  

57/00.00.00.01/2023  

 

 

Valmistelija hallintosihteeri Arja Salmi, puh. 050 389 2120

 

Esko Korsu on jättänyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätökseen, jossa hänet on nimetty Virojoen äänestysalueen vaalilautakunnan varajäseneksi ja vaalitoimikunnan varajäseneksi. Olli-Pekka Säde on jättänyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätökseen, jossa hänet on nimetty Klamilan äänestysalueen vaalilautakunnan varajäseneksi.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että

1) Esko Korsu vapautetaan Virojoen äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenyydestä,
2) Esko Korsu vapautetaan vaalitoimikunnan varajäsenyydestä,
3) Olli-Pekka Säde vapautetaan Klamilan äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenyydestä.

Kunnanhallitus päättää nimetä uuden varajäsenen

1) Virojoen äänestysalueen vaalilautakuntaan,
2) vaalitoimikuntaan ja
3) Klamilan äänestysalueen vaalilautakuntaan.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti, että

1) Esko Korsu vapautetaan Virojoen äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenyydestä.
2) Esko Korsu vapautetaan vaalitoimikunnan varajäsenyydestä.
3) Olli-Pekka Säde vapautetaan Klamilan äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenyydestä.

Kunnanhallitus päätti

1) nimetä Janne Tolvasen uudeksi varajäseneksi Virojoen äänestysalueen vaalilautakuntaan.
2) nimetä Janne Tolvasen uudeksi varajäseneksi vaalitoimikuntaan.
3) nimetä Sannamari Paldaniuksen uudeksi varajäseneksi Klamilan äänestysalueen vaalilautakuntaan.