Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 201


 

 

Viranhaltijapäätökset

 

KhVi 23.10.2023 § 201  

    

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Otto Koskela, p. 040 199 2146

 

 Kuntalain 92 §:n perusteella kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

 Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on  tehtävä.

 

 Viranhaltijat ja kunnanhallituksen puheenjohtaja ovat hallintosäännön nojalla tehneet ajalla 7.9. - 17.10.2023 seuraavat päätökset:

 

 
 Kunnanjohtaja Otto Koskela § 28

  -  avustuspäätös

   

 - asukasvalintapäätökset syyskuu 4 kpl

 

Hallintojohtaja Sanna Lahti § 1

- koulutusasiat

 

 Yleishallinnon toimialalla ei ole kyseisellä ajanjaksolla tehty sellaisia viranhaltijapäätöksiä, joihin voitaisiin hakea muutosta kuntalain mukaan ja johon liittyisi kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus.

 

 

Esittelijä  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei Kuntalain 92 §:n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.