Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 49


_______________________________________________________________________________

 

Aloite Ritva Ahokkaan perintövarojen käyttämisestä Virojoen uuden jääkiekkokaukalon hankintaan

 

KhVi 25.09.2023 § 176 

 

Valmistelija Vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasi, p. 050 3892 125 

 

 Virolahden sivistys- ja hyvinvointitoimelle on 31.5.2023 tullut kuntalaisaloite Ritva Ahokkaan perinnön käytöstä. Aloite on kohdennettu Virojoen jääkiekkokaukalon uusien laitojen hankintaan. 

 

 Nykyiset laidat ovat n. 30 vuotta vanhat, vaneriset ja pehmenneet. Heikkokuntoiset laidat ovat vaaralliset käyttäjilleen ja kiekot menevät laukoessa läpi laidoista ja niiden pinnoissa ei ole maalia lainkaan vaan näkyvillä on vaneri. Päätyverkot ovat rikki ja niitä on jouduttu paikkailemaan. 

 

 Talvisin jäätilanteen salliessa kaukalo on lasten ja nuorten aktiivisessa käytössä iltapäivisin ja iltaisin. Kaukaloa käyttävät myös päiväkoti, ala- ja yläkoulu sekä lukio. 

 

 Aloitteen johdosta liikuntapaikkahoitaja on pyytänyt tarjoukset kolmelta eri kotimaiselta toimittajalta, joista kaksi toimittajaa on jättänyt tarjouksen.  

 

Tarjouksen (liitteenä 1 ja 2) ovat antaneet: 

 

  • Vepe-Icepro Oy Tuusulasta 35?144,00 alv 0 % 

asennus 4?500,00 alv 0 %

 

  • Kessu Oy Vantaalta 70?000,00 alv 0 %

 

Tarjous sisältää laidat, päätysuojaverkot, teräksiset tukijalat ja betonipainot. Kaukaloon tulee yksi huoltoportti ja kaksi pelaajaporttia. 

 

 Jääkiekkokaukalon hankintaa on valmisteltu sivistys- ja hyvinvointitoimen ja kuntatekniikan kanssa yhteistyössä. Virolahden kunnanvaltuuston 9.11.2020 § 35 hyväksymän Ritva Ahokkaan varojen kokonaiskäyttösuunnitelman mukaisesti aloite Virojoen jääkiekkokaukalon valmistelusta on käsitelty vapaa-aikatiimissä, johon kuuluvat vapaa-aikapalvelupäällikkö, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, varhaiskasvatusjohtaja ja liikuntavastaava 7.9.2023. Vt. tekninen johtaja on osallistunut asian valmisteluun.  

 

 Perinnön varojen kokonaiskäyttösuunnitelman mukaan kunnanhallitus päättää alle 10?000 euron suuruisten avustusten myöntämisestä ja yli 10?000 euron avustukset päättää kunnanvaltuusto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarjousten vertailu ei tuota merkittävää eroa toimittajien välillä. Vepe-Icepro Oy on kunnalle aiemmista hankinnoista tuttu ja edullisempana tarjouksena työryhmä esittää Vepe-Icepron Oy:n tarjouksen, 39?644 € (alv 0 %), hyväksymistä. Tarkoituksena on toteuttaa Virojoen uuden kaukalon vaihdos kuluvan syksyn aikana vanhan kaukalon paikalle.  

 

 Asian valmistelun yhteydessä liikuntapaikkojen hoitaja toi esille uusien maalien hankinnan tarpeen. Hankinnan arvo on enintään 1 000 €, kokonaishankinnan arvo yhteensä enintään 40?644 € (alv 0 %). 

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää enintään 42.000 euron rahoituksen Ritva Ahokkaan perintörahastosta jääkiekkokaukalon hankintaan ja asennukseen sekä jääkiekkomaaleihin.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

KhVi 09.10.2023 § 185 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1) vastuuttaa vt. teknisen johtajan pyytämään jääkiekkokaukalon hankinnalle päivitetyt tarjoukset.
2) valtuuttaa vt. teknisen johtajan hyväksymään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen sekä allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset, sillä ehdolla että kohta 3) toteutuu.
3) esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Ritva Ahokkaan perintörahastosta maksimissaan 42.000 € rahoituksen kunnalle hankittavaan 26m x 50m jääkiekkokaukaloon, sen lisäosiin (esim. päätysuojaverkot) ja mahdollisiin asennustöihin.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KvVi 13.11.2023 § 49  

75/02.05.01.02/2021  

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää myöntää Ritva Ahokkaan perintörahastosta maksimissaan 42.000 € rahoituksen kunnalle hankittavaan 26 m x 50 m jääkiekkokaukaloon, sen lisäosiin (esim. päätysuojaverkot) ja mahdollisiin asennustöihin.

 

Päätös Kunnanvaltuusto päätti myöntää Ritva Ahokkaan perintörahastosta maksimissaan 42.000 € rahoituksen kunnalle hankittavaan 26 m x 50 m jääkiekkokaukaloon, sen lisäosiin (esim. päätysuojaverkot ja/tai pleksit) ja mahdollisiin asennustöihin.