Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 56


# Aloittavan taseen muutokset

_______________________________________________________________________________

 

Avaava tase 1.1.2023

 

 

KhVi 11.12.2023 § 227 

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Sanna Lahti, p.  040 199 2310

 

 

 Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyi 21 uudelle hyvinvointialueelle 1.1.2023. Uudistuksen yhteydessä vapaaehtoiset sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kuntayhtymät, kuten Kymsote purkautuivat. Voimaanpanolain nojalla hyvinvointialueelle siirtyvien kuntayhtymien jäsenkuntien oli katettava kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä kuntalain säännösten mukaisesti, mikä kirjattiin tulosvaikutteisesti vuodelle 2022 kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston antaman lausunnon 128/2022 mukaisesti.

 

 Omaisuuserien siirtymistä hyvinvointialueille ei huomioitu vielä 2022 tilinpäätöksissä, sillä tilinpäätökset tuli laatia toiminnan jatkuvuuden oletuksella. Tästä johtuen myös kunnista hyvinvointialueelle siirtyvät omaisuus- ja pääomaerät kirjataan kyseisten omaisuus- ja pääomaerien ja kunnan peruspääoman (oma pääoma) alkusaldojen oikaisuna vasta tilinavaukseen päiväykselle 1.1.2023.

 

 Virolahden kunnan tilinpäätöksessä 31.12.2022 hyvinvointialueelle siirtyviä omaisuuseriä olivat Kymsoten kuntayhtymäosuudet 1.138.975,84 euroa ja hyvinvointialueelle Virolahden kunnalta siirtyneen henkilöstön lomapalkkavelka 10.961,62 euroa. Näiden omaisuus- ja pääomaerien oikaisun vaikutuksesta Virolahden kunnan 1.1.2023 avaavan taseen oma pääoma on 1.128.014,22 euroa pienempi kuin 31.12.2022 tilinpäätöksessä.

 

 Liitteenä: Virolahden kunnan avaava tase 1.1.2023.

 

Esittelijä Hallintojohtaja Sanna Lahti

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää pykälätekstissä ja liitteessä eritellyt avaavan taseen (1.1.2023) muutokset kunnanvaltuustolle vahvistettavaksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KvVi 18.12.2023 § 56  

84/02.04.01.03/2023  

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää vahvistaa pykälätekstissä ja liitteessä eritellyt avaavan taseen (1.1.2023) muutokset.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.