Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 58_______________________________________________________________________________

 

Sidonnaisuusrekisterin ajantasaisuus

 

 

TarkltkV 18.10.2023 § 47 

 

 

Valmistelija tilintarkastaja Minna Back-Helvasto, p. 050 303 6447

 

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta käy läpi päivitetyn sidonnaisuusrekisterin tiedot ja uudet ilmoitukset sekä esittää päivitetyn sidonnaisuusrekisterin kunnanvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

TarkltkV 05.12.2023 § 55 

 

 

 

Valmistelija tilintarkastaja Minna Back-Helvasto, p. 050 303 6447

 

Tarkastuslautakunta ottaa käsittelyyn edellisen kokouksen jälkeen palautetut sidonnaisuusilmoitukset.

 

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta on käsitellyt sidonnaisuusrekisterin tietoja sekä uusia sidonnaisuusilmoituksia kokouksessaan 18.10.2023. Kokouksen jälkeen on saapunut uusia sidonnaisuusilmoituksia ilmoitusvelvollisilta. Tarkastuslautakunta käy läpi saadut uudet ilmoitukset sekä päivitetyn sidonnaisuusrekisterin ja esittää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi sekä päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan verkkosivuilla.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

KvVi 18.12.2023 § 58  

38/00.01.01.00/2021  

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää merkitä tiedoksi päivitetyn sidonnaisuusrekisterin.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.