Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 205


_______________________________________________________________________________

 

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2024

 

KhVi 06.11.2023 § 205  

76/02.02.02.00/2023  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

 

Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan puolestaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2024 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:

 

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti   0,93 - 2,00 %
 • Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,41 - 1,00 %
 • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93 - 2,00 %
 • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti  0,93 - 3,10 %
  • Huom. Voidaan määrätä.
 • Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 - 6,00 %
  • Huom. Voidaan määrätä.
  • Lisäksi KiintVL 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %. Virolahti ei kuulu näiden kuntien joukkoon.
 • Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti  0,00 - 2,00 %

 

Kiinteistöveroprosentti on 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen näin määrännyt. Jos erillistä veroprosenttia ei ole päätetty, jätetään tietosisältö ilmoittamatta verottajalle.

 

Lisäksi on syytä huomioida, että pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan yleisen maapohjan kiinteistöveron alaraja korotetaan 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin vuodesta 2024 alkaen. Esitetty toimenpide edellyttäisi maapohjan veroprosentin eriyttämistä yleisestä kiinteistöveroprosentista. Jatkossa maapohjan kiinteistöveron vaihteluväli olisi siten 1,30-2,00 %. Alarajan korotuksen takia 245 kuntaa joutuisi asettamaan maapohjan kiinteistöveroprosentin nykyistä korkeammaksi.

 

Tällä hetkellä Virolahden kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

 

 • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25
 • vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,50
 • muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,15
 • voimalaitoksen kiinteistöprosentti 2,80
 • yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00

 

Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei ole määrätty erillistä vero-prosenttia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Virolahden kunnan talous on tällä hetkellä selvästi yli 2,0 miljoonaa euroa epätasapainossa ja konsernitaseessa on kertyneitä alijäämiä. Tilanne edellyttää rakenteellisia muutoksia palveluihin, mutta myös verotusta on tarkasteltava.

 

Kuntaliiton veroennustekehikon (10/2023) mukaan 0,05 %-yksikön korotus yleiseen kiinteistöveroprosenttiin (sekä rakennukset että maa-alueet) kasvattaisi vuoden 2024 tilitettävää verotuloa noin 27 000 euroa. Lisäksi muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin 0,05 %-yksikön nostolla olisi arviolta noin 12 000 euron vaikutus. Edellä mainituilla muutoksilla olisi siten noin 39 000 euron yhteisvaikutus. Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentin muutoksella ei toistaiseksi olisi vaikutusta tilitettäviin kiinteistöveroihin.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1) määrää vuoden 2024
- yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,30
- vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentiksi 0,50
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi 1,20
- voimalaitoksen kiinteistöprosentiksi 3,10
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi 0,00

2) määrää vuoden 2024 maapohjan kiinteistöveroprosentiksi 1,30, jos hallituksen esitys kiinteistöverolain muuttamisesta astuu voimaan ja maapohjan veroprosentti eriytetään yleisestä kiinteistöveroprosentista.

3) päättää, että rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määrätä erillistä veroprosenttia.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.