Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 215


_______________________________________________________________________________

 

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026

 

KhVi 20.11.2023 § 215  

43/02.01.00/2023  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

 Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy­väk­syt­­vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huo­mi­oon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hy­väk­sy­mi­sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kol­mek­si tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

 Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun­ta­stra­te­giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta­lous­ar­vios­sa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toi­min­nan ja talouden tavoitteet.

 

 Toimialajohtajat esittelevät toimialansa talousarviot. Talousarviota on tarkoitus päivittää käyttötalouden, investointien ja rahoituksen osalta kunnanhallituksen käsittelyn pohjalta.

 

Kunnanhallitus tekee kokouksessaan 11.12.2023 esityksensä kunnanvaltuustolle talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2024 - 2026.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousarvion 2024 ja vuosien 2024 - 2026 taloussuunnitelman valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa evästyksen jatkovalmisteluun. Kunnanhallitus tekee kokouksessaan 11.12.2023 esityksensä kunnanvaltuustolle talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2024 - 2026.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.