Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.12.2023/Pykälä 221


_______________________________________________________________________________

 

Valtuuston päätösten laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

KhVi 11.12.2023 § 221  

    

 

 

Valmistelija hallintosihteeri Arja Salmi, puh. 050 389 2120

 

   Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

 Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

  Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei ratkaise asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut.

 

 Kunnanvaltuuston 13.11.2023 päättämät asiat olivat:

 

 - Virolahden kuntastrategia 2024 alkaen

 - Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2024

 - Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2024

 - Kaakon kaksikon purkautumisen valmistavat toimet ja liite hallintosääntöön

 - Yhteistyösopimus palkanlaskennan toimintojen järjestämisestä

 - Osavuosikatsaus 1-8/2023

 - Vuoden 2022 arviointikertomuksesta annetut lausunnot

 - Aloite Ritva Ahokkaan perintövarojen käyttämisestä Virojoen uuden jääkiekkokaukalon hankintaan

 - Eron myöntäminen luottamustehtävästä

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää panna tehdyt päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneinä ja toimeenpanokelpoisina täytäntöön.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.