Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.01.2024/Pykälä 1


_______________________________________________________________________________

 

Valtuuston päätösten laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

KhVi 22.01.2024 § 1  

    

Valmistelija hallintosihteeri Arja Salmi, puh. 050 389 2120

 

   Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

 Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

  Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei ratkaise asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut.

 

 Kunnanvaltuuston 18.12.2023 päättämät asiat olivat:

 

 -  Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026

 -  Talousarviomuutokset 2023

 -  Virolahden sivistys- ja hyvinvointipalveluita koskevat yhteistoimintaneuvottelut

 -  Kunnan kelpoisuusehdot 1.8.2024 alkaen

 -  Avaava tase 1.1.2023

 -  Edustajan valinta Kymenlaakson liiton maakunvaltuuston kokouksiin

 -  Sidonnaisuusrekisterin ajantasaisuus 

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää panna tehdyt päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneinä ja toimeenpanokelpoisina täytäntöön.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.