Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.03.2024/Pykälä 56


_______________________________________________________________________________

 

Virolahden sivistys- ja hyvinvointipalveluita koskevat yhteistoimintaneuvottelut

 

KhVi 25.03.2024 § 56  

72/01.00.03/2023  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Virolahden kunnanhallitus (11.12.2023, § 226) ja kunnanvaltuusto (18.12.2023, § 54) tekivät päätökset toimenpiteistä ja johtamisrakenteessa Virolahden sivistys- ja hyvinvointipalveluissa 1.8.2024 alkaen. Samalla kunnanhallitus päätti jatkaa sivistys- ja hyvinvointipalveluiden yhteistoimintaneuvotteluja alkuvuonna 2024.

 

Työnantajan edustajat ja henkilöstön edustajat ovat käyneet jatkoneuvotteluja helmi-maaliskuun aikana ja aiheina ovat mm. olleet:

 

  • Koulutoimen henkilöstön palvelussuhteen ehtoja koskevat muutostarpeet
  • Hyvinvointipalveluiden tehtävänkuvat ja nimikkeet
  • Toimistosihteerien ja koulunkäynninohjaajien tehtävänkuvat
  • Ostopalvelut ja määräaikaisuudet

 

Viimeisimmän neuvottelukerran (15.3.2024) työnantajan ja henkilöstön edustajat ovat yhteisesti todenneet työnantajan neuvotteluesityksen olevan hyväksyttävissä ja että neuvottelut voidaan päättää.

 

Neuvotteluesityksessä on ehdotettu seuraavia muutoksia, joista hallintosäännön 23 §:n mukaan päättää kunnanvaltuusto:

 

  • Vapaa-aikapalvelupäällikön toimi muutetaan hyvinvointipalvelupäällikön toimeksi.
  • Liikuntaohjaajan toimi muutetaan hyvinvointikoordinaattoriksi.
  • Liikuntapalveluvastaavan toimi muutetaan liikuntakoordinaattoriksi.
  • Kahden (2 kpl) koulunkäynninohjaajan toimi muutetaan koulunkäynninohjaaja / toimistosihteeriksi.

 

Jos kunnanvaltuusto hyväksyy yllä mainitut muutosehdotukset, päivitetään nimikettä vastaavat yksityiskohtaisemmat tehtävänkuvat toimialan sisällä kevään 2024 aikana. Mahdollisista muutoksista palkkauksessa, mikäli työn vaativuus muuttuu, tullaan päättämään viimeistään kesäkuun 2024 aikana.

 

Nimikemuutosten ohella ehdotetaan, että henkilöstösuunnitelmassa olevia Klamilan koulun määräaikaista opettajan virkaa sekä yhtä Virojoen koulun koulunkäynninohjaajan määräaikaista toimea ei uudelleen täytetä seuraavana lukuvuonna. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan minimiryhmäkooksi esitetään viittä (5) lasta.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää määrittää aamu- ja iltapäivätoiminnan minimiryhmäkooksi viisi (5) lasta ja esittää kunnavaltuustolle, että

1) se hyväksyy pykälätekstissä eritellyt toimien nimikemuutokset 1.8.2024 alkaen.
2) henkilöstösuunnitelmassa olevia Klamilan koulun määräaikaista opettajan virkaa sekä yhtä Virojoen koulun koulunkäynninohjaajan määräaikaista toimea ei uudelleen täytetä seuraavana lukuvuonna.

 

Asian käsittely Vappu Kuokka ilmoitti olevansa esteellinen (hallintolaki 28.1 § kohta 4 palvelussuhdejäävi), poistui kokoustilasta, eikä osallistunut asian käsittelyyn. Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi Anja Kivelä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.