Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.04.2024/Pykälä 64


_______________________________________________________________________________

 

Kulttuurin TEA-viisari 2023

 

 

SivHyltk 26.03.2024 § 28 

 

 

 

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen p. 050 3892 110

 Vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasi p. 050 3892 125

 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) kerää terveyttä edistävästä kulttuuritoiminnasta tietoa joka toinen vuosi. Tiedonkeruu tehdään yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston, Suomen Kuntaliiton, Opetushallituksen, Tilastokeskuksen, Sosiaali- ja terveysministeriön Hyvinvointi- ja palveluosaston, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen, Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Taiteen edistämiskeskuksen kanssa. Tiedot kerätään keväisin, kahden vuoden välein parittomina vuosina. Linkki sähköisessä palvelussa täytettävään tiedonkeruulomakkeeseen lähetetään kaikkiin Manner-Suomen kuntiin, kulttuuritoiminnasta vastaaville viranhaltijoille. Analysoidut tiedot julkaistaan kuntakohtaisesti TEA-viisari-verkkopalvelussa.

 

Tällä tiedonkeruulla selvitetään hyvinvointia ja terveyttä edistävän kulttuurin toimenpiteitä, resursseja ja toimintakäytäntöjä kunnissa. Tiedontuotannon ja tietovarannon kehittäminen liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan linjauksiin ja niiden seurantaan sekä kuntien kulttuuritoiminnasta annettuun lain (166/2019) toimeenpanon seurantaan.

 

Tiedonkeruu käsittää mm.

 

  • Kulttuuri kuntastrategiassa
  • Eri väestöryhmien huomioon ottamista kunnan kulttuuritoiminnassa
  • Kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamistapoja
  • Kulttuurin huomiointia laajassa hyvinvointikertomuksessa
  • Kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävän kulttuuritoimintasuunnitelman
  • Yhteistyötä kulttuuritoimijoiden ja kunnan kanssa
  • Kulttuuritilojen käyttöä
  • Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusta ja taiteen perusopetusta edistäviä toimenpiteitä
  • Päätöksiä rakentamiseen liittyvän prosenttiperiaatteen noudattamisesta

 

 

Tietojen hyödyntäminen

 

Tiedonkeruu täydentää olemassa olevia tiedonkeruita. Tietopohjan perusteella kulttuuritoimintaa sekä taiteen ja kulttuurin keinoin tapahtuvaa hyvinvoinnin edistämistä voidaan suunnitella, johtaa ja arvioida. Kunnille tiedonkeruu antaa tietoa kunnan tilanteesta ja näkemyksen siitä, millainen on sen tilanne suhteessa koko maahan tai vastaaviin kuntiin. Tietoa käytetään johtamisen välineenä myös valtakunnallisella ja alueellisella tasolla.

 

Kuntakohtaiset tiedot löytyvät  https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index

 

 

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen

 

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee kulttuurin TEA-viisarin 2023 tiedoksi.

 

Päätös Lautakunta merkitsee kulttuurin TEA-viisarin 2023 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksille ja -valtuustoille tiedoksi.

 

 

KhVi 08.04.2024 § 64  

4/12.06.00/2024  

 

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä kulttuurin TEA-viisarin 2023 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.