Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.05.2024/Pykälä 78


_______________________________________________________________________________

 

Rehtorin viran täyttäminen 1.8.2024 alkaen

 

 

KhVi 08.04.2024 § 63 

 

 

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen, p. 050 389 2110

 Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander, p. 040 549 3335

 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 24.1.2023 nimittänyt Varpu Pousin Virolahden yläkoulun ja lukion sekä Miehikkälän koulun yhteiseksi virkaa toimittavaksi rehtoriksi 1.3.2023 alkaen kunnes tehtävät muutoin organisoidaan.

 

Voimassa olevan hallintosäännön mukaan sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää toimialansa vakituisen viranhaltijan valinnasta, sillä rajauksella, että perusopetuksen ja lukion osalta lautakunta päättää vain sivistys- ja hyvinvointijohtajan välittömässä alaisuudessa olevien viranhaltijoiden valinnat. Hallintosäännön liitteen: Kaakon kaksikon yhteistyön purkautuminen ja henkilöstöorganisaation rakentaminen siirtymäajalla 1.12.2023 alkaen mukaisesti kuntiin rekrytoitavien henkilöiden rekrytointiprosessin käytännön toteutuksesta vastaa kunnanhallitus.

 

Miehikkälän ja Virolahden kuntayhteistyö päättyessä 31.7.2024 rehtori vastaa Virolahden yläkoulun ja lukion toiminnasta. Tässä muutoksessa on tarkoituksen mukaista täyttää virka vakinaisesti 1.8.2024 alkaen. Haemme täyttölupaa Virolahden yläkoulun ja lukion rehtorin vakinaiseen virkaan 1.8.2024 alkaen.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää
1) myöntää täyttöluvan Virolahden yläkoulun ja lukion rehtorin vakituiseen virkaan 1.8.2024 alkaen.
2) valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan sekä varhaiskasvatusjohtajan vastaamaan rekrytoinnin käytännön järjestelyistä Kaakon kaksikon rekrytointiohjetta noudattaen siten, että kunnanhallituksen edustaja (1 kpl) osallistuu haastatteluryhmän työhön.
3) nimetä edustajan haastatteluryhmään.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti

1) myöntää täyttöluvan Virolahden yläkoulun ja lukion rehtorin vakituiseen virkaan 1.8.2024 alkaen.
2) valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan sekä varhaiskasvatusjohtajan vastaamaan rekrytoinnin käytännön järjestelyistä Kaakon kaksikon rekrytointiohjetta noudattaen siten, että kunnanhallituksen edustaja (1 kpl) osallistuu haastatteluryhmän työhön.
3) nimetä kunnanhallituksen edustajaksi haastatteluryhmään puheenjohtaja Vappu Kuokan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KhVi 06.05.2024 § 78  

16/01.01.01.00/2024  

 

 

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen, p. 050 389 2110

                                           Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander, p. 040 549 3335

 

 Virolahden sivistys- ja hyvinvointipalveluissa oli avoinna ajalla 12.4.-26.4.2024 toistaiseksi voimassa oleva Virolahden yläkoulun ja lukion rehtorin virka 1.8.2024. Hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryssä, kuntien nettisivuilla, kuntien sisäisessä verkossa ja sähköisellä työmarkkinatorilla.

 

 Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli yhteensä viisi (5). Kaikilla hakijoilla oli tehtävään vaadittava muodollinen kelpoisuus. Hakemuksen ja työkokemuksen perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa. Kolmesta haastatteluun kutsutusta hakijasta kaksi kieltäytyi haastattelusta tarjottuna ajankohtana. Varpu Pousin haastattelu toteutettiin 2.5.2024 klo 9:00 Virolahden kunnanhallituksen huoneessa. Haastattelijoina olivat kunnanhallituksen puheenjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

 

 Haastattelussa tuli esiin vahva yläkoulun ja lukion opetuksen tuntemus ja luottamus henkilöstöön. Yläkoulun ja lukion yhteisen lehtorin viran pitkäaikainen hoitaminen ja vt. rehtorina toimiminen antavat hyvät edellytykset hoitaa rehtorin virkaa. Hakijan hyvät vuorovaikutustaidot ja paineensietokyky tulevat esiin haastattelussa. Hakija kokee rehtorin viran motivoivana ja oman työuran luontaisena jatkumona.

 

 Esitämme että koeaikaa ei käytetä.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1) valita Virolahden yläkoulun ja lukion rehtorin virkaan kasvatustieteen maisteri Varpu Pousin haastattelutyöryhmän esittämin perustein 1.8.2024 alkaen.
2), ettei virkasuhteeseen sovelleta koeaikaa.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.