Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.05.2024/Pykälä 91_______________________________________________________________________________

 

Aloite Ritva Ahokkaan perintövarojen käyttämisestä muksubussien hankintaan päiväkotiin

 

 

KhVi 25.03.2024 § 53 

 

Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander p. 040 549 3335

 vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasi p. 050 389 2125

 

Ritva Ahokkaan perintö on merkitty käytettäväksi virolahtelaisten lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Käyttötarkoituksena voi olla nuorten toimintaa tukevia rakennelmia ja siihen liittyviä toimenpiteitä, terveyttä ja hyvinvointia edistäviä hankkeita, liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön mukaista toimintaa sekä yksittäisiä nuorille suunnattuja tapahtumia. Aloitteita toimenpiteistä voivat tehdä yksittäiset kuntalaiset, nuorten vapaat toimintaryhmät, kunnan eri toimialat sekä paikalliset ja alueelliset yhdistykset ja järjestöt.

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja/kehittämissuunnittelija Erika Jokimies on jättänyt 16.1.2024 kuntalaisaloitteen kahden muksubussin hankkimisesta sekä Virojoen että Klamilan päiväkotiin. Muksubussi on sähköavusteinen lastenkuljetuspolkupyörä, joka mahdollistaa retkeillyn laajassa ympäristössä, antaa enemmän aikaa aktiviteeteille retkikohteissa, on hauska, yhteisöllinen sekä ekologinen liikkumistapa.

 

Ennen aloitteen käsittelyä valmistelutyöryhmässä päiväkodeilta on pyydetty kannanotot muksubussien käytettävyydestä. Klamilan päiväkoti luopui osaltaan maksubussien mahdollisuudesta retkikohteiden läheisyyden, kevyenliikenteenväylien puuttumisen ja vaarallisten tieyhteyksien (ei piennarta) vuoksi. Virojoen päiväkoti näkee muksubussin retkeilyn mahdollistajana ja monipuolistajana. Muksubussien hankinta on käsitelty myös Kaakon kaksikon liikenneturvatyöryhmässä. Liikenneturvatyöryhmä kokoontui 7.3.2024 ja puoltaa muksubussien hankintaa edellyttäen, että muksubussissa käytetään pyöräilykypärää ja huomioliivejä. Muksubussi on varustettu kitkarenkain ja on siten ympärivuotisesti käytettävissä. Muksubussien säilytykseen varhaiskasvatus on esittänyt entisen kirjastoauton tallia. Jos tämä ei toteudu löytyy Virojoelta kuntatekniikan mukaan lukittava tila muksubusseille. Pyörien huolto jää varhaiskasvatuksen kustannukseksi.

 

Aloitteen valmistelu on tehty kunnanhallituksen määrittämien ohjeiden mukaisesti työryhmässä 19.3.2024. Aloitteen käsittelyyn ovat osallistuneet vapaa-aikapalvelupäällikkö, liikuntapalveluvastaava, liikuntaneuvojan sijainen, varhaiskasvatusjohtaja ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

 

Aloitteen valmistellut työryhmä puoltaa kahden muksubussien hankintaa tarjouksen lisävarusteineen yhteishintaan 23 363 euroa, lisättynä 19 säädettävän polkupyöräkypärän hankinnalla (tarjous ei vielä saapunut). Hanke ylittää 10 000 euron rajan, joten perinnön käytöstä lopullisen päätöksen tekee Virolahden kunnanvaltuusto.  

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Ritva Ahokkaan perintörahastosta yhteensä 25.000 euron (0% alv.) rahoituksen kahden muksubussin ja pyöräilykypärien hankintaan Virojoen ja Klamilan päiväkodeille.

 

Asian käsittely Asiasta käydyn keskustelun pohjalta kunnanjohtaja Otto Koskela teki muutetun päätösehdotuksen: "Kunnanhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi."

 

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 

KhVi 20.05.2024 § 91  

75/02.05.01.02/2021  

 

 

Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander p. 040 549 3335

 vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasi p. 050 389 2125

 

Lisävalmistelu kunnanhallituksen päätöksentekoa varten

 

Muksubussin tarpeen ja käytettävyyden arviointi; mihin, milloin, miten muksubussi tulee varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön Virojoen päiväkodissa

 

Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti varhaiskasvatus on aktiivista toimintaa. Kantavina teemoina Virolahden varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ovat luonto, liikkuminen, osallisuus ja yhteisöllisyys. Työ perustuu pedagogisuuteen, jota toteutetaan erilaisissa ympäristöissä.

 

Muksubussilla liikkuminen on vaivatonta ja kevyttä. Pienten lasten kävely on usein verkkaista ja siirtymiset paikasta toiseen hitaita. Muksubussin avulla pidemmätkin välimatkat taittuvat nopeasti ja vaivattomasti. Siirtymiseen käytetty aika pienenee ja retkikohteessa touhuamiseen jää enemmän aikaa. Retkille päästään helpommin ja uudet oppimisympäristöt ovat paremmin saavutettavissa. Muksubussilla pääsee esimerkiksi yhden kilometrin matkan neljässä minuutissa 15 kilometrin tuntivauhdilla. Muksubussit laajentavat oppimisympäristöä, näyttävät aktiivisen liikkumisen mallia sekä ovat uudenlainen elämys ja kokemus. Ne mahdollistavat hetkessä syntyvät retkisuunnitelmat myös sellaisiin kohteisiin, joihin ei muuten päiväkodin arjessa pääsisi/ehtisi. Tämä mahdollistaa myös uudenlaisen tavan toteuttaa lasten kanssa liikennekasvatusta, joka kuuluu osaksi varhaiskasvatuksen oppimissisältöjä.

 

Muksubussi mahdollistaa esimerkiksi seuraavien alueiden käytön: Viinakankaan luontoympäristö, Huvisaari, Vaalimaa, urheilukenttä, kuntoportaat, bunkkerimuseo. Ajatuksena on hyödyntää muksubussia ympäri vuoden, sillä muksubussissa on kitkarenkaat ja se soveltuu ympärivuotiseen käyttöön.

 

Edelleen lapsiryhmät retkeilevät kävellen, eikä tämä hankinta poista tätä retkeilyn muotoa. Muksubussien hankinta laajentaa lähialueiden hyödyntämistä osana oppimisympäristöä.

 

Virojoen päiväkodin henkilöstöstä selvä enemmistö kannattaa muksubussien hankintaa. Käytännöllisyyden ja käytettävyyden kannalta muksubussien varastointitilaa toivotaan lähelle päiväkotia. Tämä huomioiden tarjousta on täsmennetty lukittavalla suojapeitteellä. Tämä mahdollistaa Muksubussin säilytyksen päiväkodin välittömässä läheisyydessä aikoina, jolloin Muksubussin käyttö on aktiivisinta. Talvikautena Muksubussin käyttö on vähäisempää ja silloin eläinlääkäritilojen yhteydessä olevaa tallia tarvitaan.

 

 

 

Muksubussin käyttökokemukset

 

Käyttökokemuksia emme saaneet näin lyhyessä ajassa. Kysely lähti kahteen eri kaupunkiin/ 3 eri henkilölle sähköpostitse. Mutta olemme keränneet käyttökokemuksia internetistä:

 

Espoon kaupunkilehti 10.4.2024 https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/espoo-kulkee-kohti-hiilineutraaliutta  Loviisa 10.8.2023 https://www.loviisa.fi/ajankohtaista/muksubussi/

 

Kirkkonummi 5.10.2023 https://kirkkonummi.fi/muksubussilla-uusia-elamyksia-ja-kokemuksia-kirkkonummen-varhaiskasvatuksessa/

 

Muut seikat, jotka katsotte perustelevan muksubussien hankintaa perintövaroin

 

Esimerkiksi Turussa perheet ovat voineet vuokrata muksubussia omaan käyttöönsä tai kunnan erilaisiin tapahtumiin.

 

ivitetty tarjous

 

Muksubussi on mahdollista hankkia myös leasingsopimuksella. Yleisimmin käytetty sopimus on nelivuotinen. Leasingyhtiön vaatimuksena on pyörän varkausvakuutus. Hankintavaihdot ovat esitetty uudessa tarjouksessa, jonka varhaiskasvatusjohtaja on pyytänyt 15.4.2024. Tarjoukseen on lisätty lukittava suojapeite.

 

Aloitteita käsitellyt työryhmä on käsitellyt muksubussien uusintakäsittelyyn tehdyn varhaiskasvatuksen selvityksen ja puoltaa hankintaa.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Ritva Ahokkaan rahastosta 23.863 euron (0% alv.) rahoituksen kahden Ouca muksubussin sekä lisävarusteiden hankintaan.

 

Asian käsittely Asian käsittelyn aikana Osmo Havuaho teki seuraavan vastaehdotuksen:

 

"Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Ritva Ahokkaan rahastosta 11.920 euron (0% alv.) rahoituksen yhden Ouca muksubussin sekä lisävarusteiden hankintaan."

 

Kunnanhallituksen jäsenet yksimielisesti ilmaisivat kannattavansa Havuahon vastaehdotusta ja puheenjohtaja totesi sen tulleen päätökseksi.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Ritva Ahokkaan rahastosta 11.920 euron (0% alv.) rahoituksen yhden Ouca muksubussin sekä lisävarusteiden hankintaan.